Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000

Kazalo

3627. Aneks h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti, stran 9549.

V skladu s 24. členom kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/98) sklepata stranki:
Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za les in papir, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za celulozno, papirno in papirno predelovalno industrijo Slovenije kot predstavnika delodajalcev in
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, kot predstavnik delojemalcev
A N E K S
h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
1. člen
V kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/98) se spremeni besedilo četrte, pete in šeste alinee petega odstavka 17. člena in glasi:
– za nočno delo 55%,
– za delo preko polnega delovnega časa 50%,
– za delo v nedeljo 60%.
2. člen
Ta aneks začne veljati z dnem sklenitve.
Ljubljana, dne 29. junija 2000.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za celulozo, papirno in
papirno predelovalno industrijo Slovenije
Predsednik
upravnega odbora
Franc Jerina, univ. dipl. prav. l. r.
Konfederacija sindikatov Slovenije
Pergam
Predsednik
Dušan Rebolj, univ. dipl. ek. l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Predsednica
pogajalske skupine
Ana Marija Selan, univ. dipl. org. dela l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 26. 7. 2000 pod zap. št. 38/5 in št. spisa 121-03-0043/94-012.
             TARIFNA PRILOGA

    h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno
           predelovalne dejavnosti

            1. Izhodiščne plače

Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih so naslednje:

I. enostavna dela        1.00        61.009

II. manj zahtevna dela     1.15        70.160

III. srednje zahtevna dela   1.30        79.312

IV. zahtevna dela        1.45        88.464

V. bolj zahtevna dela      1.70        103.715

VI. zelo zahtevna dela     2.20        134.220

VII. visoko zahtevna dela    2.60        158.623

VIII. najbolj zahtevna dela   3.30        201.330

IX. izjemno pomembna,
 najbolj zahtevna dela     3.80        231.834

V primeru, da poslovni rezultati delodajalca ne omogočajo
izplačila plač, kakršne so določene v prvem odstavku te točke,
oziroma bi takojšen dvig plač povzročil resne težave v
poslovanju, se lahko plače povečujejo postopno, vendar pa morajo
biti z izhodiščnimi plačami, določenimi v prvem odstavku te
točke, usklajene najkasneje do konca leta 2000.

Delodajalci, ki ne dosegajo pozitivnih rezultatov in je politika
plač del sanacijskega programa ter bi izplačilo plač ogrozilo
obstoj delodajalca ali povzročilo večje število presežnih
delavcev, se lahko dogovorijo s sindikatom za drugačno politiko
plač, vendar le začasno do 6 mesecev.

Pogodbena partnerja sta dolžna vsako leto, najkasneje v mesecu
marcu, izhajajoč iz položaja dejavnosti, oceniti možnosti za dvig
izhodiščnih plač in s tem možnosti za odpravo neskladij med
izhodiščnimi plačami, določenimi v tej točki tarifne priloge in
minimalno plačo.


2. Usklajevanje plač

Izhodiščne plače po tej tarifni prilogi se usklajujejo z rastjo
cen življenjskih potrebščin na način in po postopku, kakršen je
določen v 2. točki tarifne priloge k splošni kolektivni pogodbi
za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/97), dogovoru o
politiki plač in zakonu.

Osnovne plače delavcev, ki so višje od izhodiščnih plač določenih
v 1. točki te tarifne priloge, se usklajujejo tako kot se
usklajujejo izhodiščne plače po tej tarifni prilogi.


3. Regres za letni dopust

Delavcu pripada regres za letni dopust v višini najmanj 107.712
SIT.


4. Povračilo stroškov v zvezi z delom

Povračilo stroškov v zvezi z delom (prevozom na delo in z dela,
službena potovanja, terenski dodatek) se izplačujejo in
usklajujejo v višini zgornjega zneska, določenega z uredbo o
višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki
se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni
list RS, št. 72/93 in 5/98).


5. Veljavnost

Tarifna priloga h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in
papirno predelovalne dejavnosti začne veljati z dnem sklenitve.

Tarifna priloga velja do sklenitve nove.AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti