Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000

Kazalo

3622. Navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora, stran 9532.

Na podlagi prvega odstavka 207. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja ministrica za pravosodje
N A V O D I L O
o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
To navodilo določa način, na katerega obsojence, obsojene mladoletnike in osebe, kaznovane z zaporom za prekrške, na prestajanje kazni pošiljata okrožno sodišče, pristojno za izvršitev kazni zapora oziroma mladoletniškega zapora po 5. točki 101. člena zakona o sodiščih in 32. členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu: ZIKS), in občinski sodnik za prekrške, ki je pristojen za izvršitev kazni zapora po 79. členu ZIKS.
2. člen
Po tem navodilu se pošiljajo v zavode za prestajanje kazni zapora tudi obdolženci, ki jim je sodišče ugodilo, da se oddajo v zavod za prestajanje kazni zapora pred pravnomočnostjo sodbe (23. člen ZIKS), kakor tudi obsojence, ki jih tuja država zaradi izvršitve kazni izroči Republiki Sloveniji.
II. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA V ZAVODE ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA
3. člen
Okrožno sodišče pošlje obsojence na prestajanje kazni zapora in mladoletniškega zapora v zavode za prestajanje kazni zapora po naslednjem razporedu:
1. V Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni:
– polnoletne obsojence z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora, daljšo od enega leta in šest mesecev, ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto in šest mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora, daljšo od treh let, ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega tri leta zapora.
2. V Zavod za prestajanje kazni zapora Ig:
– polnoletne obsojenke z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojene na kazen zapora, daljšo od dveh mesecev, ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega dva meseca zapora;
– mlajše polnoletne obsojenke (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji;
– mladoletnice, ki so obsojene na mladoletni zapor, z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, (ki jo prestajajo v posebnem oddelku za mladoletnice);
– polnoletne obsojenke z območja sodnega okrožja Ljubljana, Kranj, Novo mesto in Krško ne glede na višino izrečene kazni zapora.
3. V Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje:
– mladoletnike z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na mladoletniški zapor;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora nad eno do treh let ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega treh let zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Celje, ki so obsojeni na kazen do treh let zapora ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega treh let zapora.
– obsojenke z območja sodnega okrožja Celje, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
4. člen
Obsojence, ki so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šestih mesecev zapora, polnoletne obsojenke, ki so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora, ter mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti), ki so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora, pošiljajo okrožna sodišča na prestajanje kazni zapora po naslednjem razporedu:
1. V Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– obsojence (tudi mlajše polnoletnike) z območja sodnega okrožja Ljubljana;
– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, Krško in Novo mesto (tudi mlajše polnoletnike), če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šestih mesecev zapora.
a) V oddelek Novo mesto Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;
b) V oddelek Radovljica Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora.
2. V Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor:
– obsojence z območja sodnega okrožja Maribor in Celje;
– obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora;
– obsojenke z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec in Murska Sobota, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
a) V oddelek Murska Sobota Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
– obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;
3. V Zavod za prestajanje kazni zapora Koper:
– obsojence z območja sodnega okrožja Koper;
– obsojenke z območja sodnega okrožja Koper in Nova Gorica, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Koper, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora oziroma z območja sodnega okrožja Nova Gorica, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora.
– obsojenci s sodnega okrožja Nova Gorica, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora;
a) V oddelek Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
– obsojence z območja sodnega okrožja Nova Gorica, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Nova Gorica, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora.
III. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA V ODPRTE ODDELKE ZAVODOV ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA
5. člen
Na podlagi tretjega odstavka 107. člena kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99) lahko pošlje pristojno okrožno sodišče obsojenca, ki je obsojen do treh let zapora, na prestajanje kazni zapora po naslednjem razporedu:
1. V odprti oddelek Rogoza Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
– obsojence z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec in Celje;
– obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev zapora ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora.
2. V odprti oddelek Slovenska vas Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni:
– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora.
3. V odprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig:
– obsojenke z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojene na kazen zapora nad dva meseca ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega dva meseca zapora;
– mladoletne obsojenke z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojene na mladoletniški zapor;
– obsojenke z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto ne glede na višino kazni.
4. V odprti oddelek Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje:
– mladoletne obsojence z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na mladoletniški zapor.
5. V odprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
– obsojenke z območja sodnega okrožja Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Slovenj Gradec, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
6. V odprti oddelek Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje:
– obsojenke z območja sodnega okrožja Celje, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
7. V odprti oddelek Ig Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– obsojence z območja sodnega okrožja Ljubljana;
– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora nad eno leto ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto zapora.
8. V odprti oddelek oddelka Novo mesto Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so bili obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora.
9. V odprti oddelek oddelka Radovljica Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, če so bili obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora.
10. V odprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
– obsojence z območja sodnega okrožja Koper ne glede na višino izrečene kazni zapora;
– obsojenke z območja sodnega okrožja Koper, če so bile obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
– obsojenke z območja sodnega okrožja Nova Gorica, če so bile obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
11. V odprti oddelek oddelka Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
– obsojence z območja sodnega okrožja Nova Gorica ne glede na višino izrečene kazni zapora.
IV. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA V POLODPRTE ODDELKE ZAVODOV ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA
6. člen
Pristojno okrožno sodišče lahko na podlagi tretjega odstavka 107. člena kazenskega zakonika razporeja obsojence na prestajanje kazni zapora v polodprte oddelke zavodov za prestajanje kazni zapora po naslednjem razporedu:
1. V polodprti oddelek Slovenska vas Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni:
– polnoletne obsojence z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na kazen zapora nad eno leto in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto in šest mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na kazen zapora nad tri leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega tri leta zapora.
2. V polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig:
– polnoletne in mlajše polnoletne obsojenke ter obsojenke, če so obsojene na mladoletniški zapor z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji.
3. V polodprti oddelek Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje:
– mladoletne obsojence z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojenina mladoletniški zapor;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na kazen zapora do treh let ali jih ostanek kazni po vštetju pripora ne presega treh let zapora.
4. V polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Celje, Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šestih mesecev zapora;
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev in ni daljši kot eno leto in šest mesecev zapora.
5. V polodprti oddelek oddelka Murska Sobota Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim kazen po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora.
6. V polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Ljubljana, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šestih mesecev zapora;
– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Kranj, Krško in Novo mesto, če so bili obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev in ni daljši kot eno leto in šest mesecev zapora.
7. V polodprti oddelek oddelka Novo mesto Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora.
8. V polodprti oddelek Oddelka Radovljica Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora.
9. V polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Koper, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šestih mesecev zapora.
10. V polodprti oddelek oddelka Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Nova Gorica, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šestih mesecev zapora.
V. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA, IZREČENE V POSTOPKU O PREKRŠKU
7. člen
Pristojni občinski sodnik za prekrške pošlje osebe, kaznovane s kaznijo zapora za prekršek, in osebe, ki jim je denarna kazen spremenjena v zapor, ali če je odredil, da se odločba izvrši takoj, na prestajanje kazni po naslednjem razporedu:
1. V Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje:
osebe z območja občin Celje, Vojnik, Štore, Dobrna, Laško, Radeče, Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Solčava, Luče, Nazarje, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur pri Celju, Dobje pri Planini, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Velenje, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Žalec, Varnsko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polzela.
2. V Zavod za prestajanje kazni zapora Koper:
osebe z območja občin Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Izola in Piran oziroma ženske z območij občin Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno, Tolmin, Bovec, Kobarid, Nova Gorica, Brda, Kanal, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica.
3. V Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
moške z območja občin Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Medvode, Vodice, Brezovica, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Cerknica, Loška dolina, Bloke, Domžale, Trzin, Lukovica, Mengeš, Moravče, Grosuplje, Dobropolje, Ivančna Gorica, Hrastnik, Kamnik, Komenda, Kočevje, Kostel, Osilnica, Litija, Logatec, Ribnica, Sodražica, Loški potok, Trbovlje, Vrhnika, Borovnica in Zagorje ob Savi, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Dolenjske Toplice, Mirna peč, Žužemberk, Brežice, Črnomelj, Semič, Krško, Metlika, Sevnica, Trebnje, Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Radovljica, Bled, Bohinj, Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki, Žiri in Tržič.
4. V Zavod za prestajanje kazni zapora Ig:
ženske z območja občin Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Medvode, Vodice, Brezovica, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Cerknica, Loška dolina, Bloke, Domžale, Trzin, Lukovica, Mengeš, Moravče, Grosuplje, Dobropolje, Ivančna Gorica, Hrastnik, Kamnik, Komenda, Kočevje, Kostel, Osilnica, Litija, Logatec, Ribnica, Sodražica, Loški potok, Trbovlje, Vrhnika, Borovnica in Zagorje ob Savi, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Dolenjske Toplice, Mirna peč, Žužemberk, Brežice, Črnomelj, Semič, Krško, Metlika, Sevnica, Trebnje, Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Radovljica, Bled, Bohinj, Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki, Žiri in Tržič.
5. V Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor:
osebe z območja občin Dravograd, Lenart, Beneedikt, Sveta Ana, Cerkvenjak, Maribor, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Duplek, Rače-Fram, Starše, Ormož, Ptuj, Hajdina, Markovci, Destrnik,Trnovska vas, Dornova, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Žetale, Videm, Podlehnik, Zavrč, Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Ravne, Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica, Slovenj Gradec, Mislinja, Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Pesnica, Kungota, Šentilj, Slovenska Bistrica in Oplotnica oziroma ženske z območja občin Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij, Lendava, Dobrovnik, Črešnovci, Velika Polana, Kobilje, Ordanci, Turnišče, Ljutomer, Lkriževci, Razkrižje, Veržej, Murska sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Grad, Moravske Toplice, Puconci in Rogaševci.
6. V oddelek Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
moški z območja občin Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno, Tolmin, Bovec, Kobarid, Nova Gorica, Brda, Kanal, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica.
7. V oddelek Novo mesto Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
moški z območja občin Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna peč, Žužemberk, Šentjernej, Škocjan, Brežice, Črnomelj, Semič, Krško, Metlika, Sevnica in Trebnje.
8. V oddelek Murska Sobota Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
moški z območja občin Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij, Lendava, Dobrovnik, Črenšovci, Velika Polana, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Veržej, Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Grad, Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci.
9. V oddelek Radovljica Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
osebe-moški z območja občin Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Radovljica, Bled, Bohinj, Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki, Žiri in Tržič.
VI. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA, IZREČENA TUJIM DRŽAVLJANOM
8. člen
Po razporedu, ki je določen s tem navodilom, pošilja pristojno okrožno sodišče na prestajanje kazni zapora tudi tuje državljane oziroma osebe, ki so brez državljanstva.
VII. KONČNI DOLOČBI
9. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni v zavode za prestajanje kazni zapora (Uradni list RS, št. 41/97).
10. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 791-13/00
Ljubljana, dne 21. avgusta 2000.
Barbara Brezigar l. r.
Ministrica
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti