Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3584. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu SLIKOPLESKAR, dualna organizacija, stran 9477.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu SLIKOPLESKAR, dualna organizacija
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu srednjega poklicnega izobraževanja slikopleskar, dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-81/99 (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Osnove gradbeništva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali univerzitetni študijski program iz arhitektura.
2. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali univerzitetni študijski program iz arhitektura.
3. Tehnično in strokovno risanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali univerzitetni študijski program iz arhitektura, slikarstva ali kiparstva.
4. Materiali s kemijo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz gradbeništva ali kemijske tehnologije ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali kemije ali kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva.
5. Kalkulacije
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali univerzitetni študijski program iz arhitektura.
6. Varstvo pri delu
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz gradbeništva ali varstva pri delu in požarnega varstva ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva.
7. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz gradbeništva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gradbeništva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju s predhodno srednjo poklicno izobrazbo za slikopleskarja (zaključna gradbena dela).
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz gradbeništva s predhodno srednjo poklicno izobrazbo za slikopleskarja (zaključna gradbena dela).
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz slikopleskanja.
5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0155/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost