Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3555. Pravilnik za spodbujanje samozaposlovanja v Občini Ribnica na Pohorju, stran 9447.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ribnica na Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Ribnica na Pohorju na 16. seji dne 27. 7. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
za spodbujanje samozaposlovanja v Občini Ribnica na Pohorju
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Ribnica na Pohorju določa merila, pogoje in postopke za razdelitev sredstev namenjenih za spodbujanje občanov pri samozaposlovanju in jih občina zagotavlja s proračunom.
2. člen
Sredstva namenjena za spodbujanje samozaposlovanja se dodeljujejo občanom v obliki nepovratnih sredstev in posojil.
Občinski svet s sklepom razpiše razpoložljiva sredstva, ki bodo podeljena kot nepovratna sredstva ali posojila in povabi k prijavi zainteresirane upravičence.
3. člen
Za nepovratna sredstva lahko zaprosijo:
– osebe, ki so brez zaposlitve, in ki so končale strokovno šolanje oziroma so izgubile delo kot presežni delavci in se samozaposlijo z neko pridobitno dejavnostjo,
– osebe ki imajo stalno bivališče v Občini Ribnica na Pohorju.
4. člen
Nepovratna sredstva se dodelijo občanom do višine 150.000 SIT glede na razpoložljiva sredstva in število prosilcev.
V primeru, da prosilec nenamensko koristi nepovratna sredstva ali opusti samozaposlitev pred potekom dveh let, je dolžan pridobljena sredstva vrniti.
5. člen
K vlogi za dodelitev sredstev je potrebno predložiti:
– dokazilo, ki verodostojno utemeljuje resničnost samozaposlitve (izpis iz registra opravljanja dejavnosti prosilca in podobno),
– potrdilo o stalnem bivališču v Občini Ribnica na Pohorju,
– izjavo, da za opravljanje dejavnosti iz samozaposlitve ali pospeševanje malega gospodarstva še ni prejel sredstev iz kakšnega drugega naslova.
6. člen
Prosilci vlagajo zahtevke s spremljajočo dokumentacijo pri občinski upravi Občine Ribnica na Pohorju.
7. člen
Zahtevke obravnava odbor občinskega sveta, pristojen za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem, ki pripravi predlog razdelitve sredstev za spodbujanje samozaposlovanja in ga posreduje občinskemu svetu.
8. člen
Vsem prosilcem se posreduje sklep o izboru za dodelitev nepovratnih sredstev in posojil v roku 8 dni po odločitvi občinskega sveta.
Upravičenje do dodelitve sredstev po tem pravilniku izključuje upravičence, ki so dobili ali izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, namenjenih za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Ribnica na Pohorju.
9. člen
Uresničevanje samozaposlovanja, ki je podprto s sredstvi občine po tem pravilniku preveri v roku enega leta, po sklenitvi pogodbe, odbor za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem ter z ugotovitvami seznani občinski svet.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ribnica na Pohorju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32-2/2000-01
Ribnica na Pohorju, dne 27. julija 2000.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti