Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3547. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci, stran 9438.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95,12/96) je Občinski svet občine Odranci na 11. redni seji dne 6. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano oznako: JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste v naselju Občine Odranci in ceste med naselji sosednjih občin.
4. člen
Lokalne ceste (LC) v naselju Občine Odranci in med naselji sosednjih občinah so:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Št. ceste  Začetek   Potek ceste         Konec       Dolžina   Namen      Preostala
št.  ali odseka  ceste                ceste ali odseka    ceste v   uporabe   dolžina ceste
          ali odseka                        občini (v m)       v sosednji obči
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  050020    050012    GOR.BISTRICA-ODRANCI-LIPA  ZT KAPELA-LIPA   3638               1649
   050021    050012    GOR. BISTRICA-ODRANCI    G1-3        2340
   050022    G1-3     ODRANCI-LIPA        ZT KAPELA-LIPA   1298
2.  050040    G1-3     TRNJE-ODRANCI        R3-726       654                369
   050042    G1-3     TRNJE-ODRANCI        R3-726       654
3.  010060    C050012   MELINCI-ODRANCI       C050021       936               1599
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. člen
Javne poti (JP) v naselju Odranci so:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Št. ceste   Začetek       Potek ceste       Konec        Dolžina Namen      Preostala
št.  ali odseka  ceste                  ceste ali odseka     ceste v uporabe   dolžina ceste
          ali odseka                         občini (v m)     v sosednji občini
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  800010    G1-3        MLADINSKA ULICA     800060         679
2.  800020    050021       VEZNA ULICA       800010         366
   800021    050021       VEZNA ULICA       800010         282
   800022    800020       VEZNA ULICA       Z.T.H.Š. VEZNA 12    84
3.  800030    050021       VRTNA ULICA       800010         192
4.  800040    050021       CVETNA ULICA       Z.T H.Š. CVETNA UL. 5  134
5.  800050    050021       RIBIŠKA ULICA      800010         225
6   800060    050021       ULICA OB ČRNCU      800010         247
7.  800070    G1-3        UL.ŠTEFANA KOVAČA    050021         986
   800071    G1-3        UL.ŠTEFANA KOVAČA    050021         896
   800072    Z.T.H.Š.22 800070  UL. ŠTEFANA KOVAČA    Z.T.H.Š. ŠT.KOVAČA 25  90
8.  800080    800070       GAJSKA ULICA       800090         606
   800081    800071       GAJSKA ULICA       800090         491
   800082    800081       GAJSKA ULICA       Z.T. H.Š. GAJSKA 23   115
9.  800090    G1-3        NASELJE GREDICE     Z.T. MOST        335
10.  800100    050021       JUGOVSKA ULICA      800071         602
   800101    050021       ULICA NA KAMNI      800071         494
   800102    800101       JUGOVSKA ULICA      Z.T. H.Š. NA KAMNI 11  108
11.  800110    800070       MLINSKA ULICA      Z.T. H.Š. MLINSKA 9   111
12.  800120    G1-3        GASILSKA ULICA      800071         454
   800121    G1-3        GASILSKA ULICA      800071         389
   800122    800101       GASILSKA ULICA      800121          65
13.  800130    G1-3        SEVRANSKA ULICA     Z.T. H.Š. SEVRA. 52  1240
   800131    G1-3        SEVRANSKA ULICA     Z H.Š.SEVRA.52     1051
   800132    050022       SEVRANSKA ULICA     800131         189
14.  800140    G1-3        KOVAŠKA ULICA      Z.T. H.Š. KOVAŠKA 19  489
   800141    G1-3        KOVAŠKA ULICA      Z.T. H.Š. KOVAŠKA 19  305
   800142    800131       KOVAŠKA ULICA      800141         129
   800143    800131       KOVAŠKA ULICA      800141          55
15.  800150    050022       ŽITNA ULICA       Z.T. H.Š. ŽITNA 21   221
16.  800160    G1-3        PANONSKA ULICA      PANONSKA 24       87
17.  800170    G1-3        KAMENICE-TRA. STEZA   G1-3          450
18.  511600    G1-3        ODRANCI-BELTINCI     Z.T.KRIŽ        1192
19.  511380    G1-3        BELTINCI-ODRANCI     800010         1220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-3/00 z dne 12. 7. 2000.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 62/98) in vsi drugi odloki, ki so v nasprotju s tem odlokom.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 90/00
Odranci, dne 6. junija 2000.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti