Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3537. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR1-del), stran 9408.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 3. korespondenčni seji 7. 8. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR1-del)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa območje urejanja delov parcel, ki so predmet sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Zdravilišče Laško. Sestavni del odloka je projekt, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje Celje, d.o.o., pod št. proj. 443/00 v maju 2000, pod naslovom spremembe in dopolnitev ureditvenega načrta Zdravilišče Laško.
II. MEJA 0OBRAVNAVANEGA OBMOČJA10
2. člen
Dopolni se 3. člen odloka tako, da se doda nov 3.a in 3.b člen.
»3.a člen
Meja obravnave po obodni parcelaciji:
izhodiščna točka:    severozahodni vogal obravnavanega
            območja
na severu:       po severnem robu parcele 58/2
na vzhodu:       po zahodnem robu meje ureditvenega
            načrta Zdravilišča Laško
na jugu:        po južnem vogalu parcele 54/2
na zahodu:       preko parcele 56/2 in 54/2, mimo
            stanovanjske hiše Celjska cesta 1,
            preko parcele 54/2 do izhodiščne
            točke opisa
3.b člen
Predmet obravnave so parcele številka 54/2, 56/2 in 58/2 k.o. Debro.«
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Dopolni se 5. člen odloka tako, da se doda 5.a člen.
»5.a člen
Območje obravnave je namenjeno izgradnji ceste – kolesarske steze in hodnika za pešce.«
IV. POGOJI ZA UREDITEV
4. člen
Dopolni se 7. člen odloka tako, da se na koncu člena doda alinea:
– vzdolž po obravnavanih parcelah poteka kolesarska steza in hodnik za pešce. Tik ob objektu v dolžini 15 metrov poteka zid višine 1,10 metra.
Nasip ceste bo zatravljen, ob robu ceste ali ob vznožju je možno zasaditi živo mejo ali oblikovano, členjeno ograjo.
V. KOMUNALNA, ENERGETSKA IN TELEPRENOSNA INFRASTRUKTURA
5. člen
Dopolni se 13. člen odloka tako, da se na koncu člena doda alinea:
– prestavitve posameznih vodov, ki so bili predvideni v veljavnem prostorskem aktu in /ali jih bo potrebno izgraditi, bodo uvedene v skladu s soglasji tangiranih upravljalcev.
VI. KONČNI DOLOČBI
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Laško, dne 7. avgusta 2000.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti