Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3531. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2000, stran 9399.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 110. člena statuta občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 14. redni seji dne 20. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gornja Radgona za leto 2000
1. člen
V 3. členu odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2000 (Uradni list RS, št. 106/99) se četrti odstavek spremeni tako, da glasi:
»Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
– v tisoč tolarjih-000
--------------------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupni prihodki                      1,384.665
II.  Skupni odhodki                      1,542.106
III.  Proračunski primanjkljaj (I.-II.) –             157.441
--------------------------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev                21.138
V.   Dana posojila
    in povečanje kapitalskih deležev               5.000
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)          16.138
--------------------------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                    25.000
IX.  Odplačilo dolga
X.   Neto zadolževanje (VIII.-IX.)                25.000
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
    na računih                         116.303
--------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 404-05-3/99
Gornja Radgona, dne 21. julija 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti