Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3521. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Mestne občine Ljubljana, stran 9382.

Na podlagi 21. in 50.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 68/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99 – odločba US in 59/99 – odločba US), 26. in četrtega odstavka 91. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 10. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Mestne občine Ljubljana
1. člen
V 3. členu odloka o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 95/99) se za besedama »službeno izkaznico« postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena odloka se črta besedilo »in redarja«.
3. člen
V 19. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Mestni redar lahko opravlja tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov, ki se nanašajo na ustavljena in parkirana vozila, če je za to pooblaščen z zakonom«.
4. člen
26. člen se črta.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 972-1/99-10
Ljubljana, dne 10. julija 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti