Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3516. Pravilnik o rokih, vsebini in načinu posredovanja podatkov, stran 9369.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o kemičnem orožju (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o rokih, vsebini in načinu posredovanja podatkov
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa roke, vsebino in način posredovanja podatkov v skladu s Konvencijo o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list RS, št. 34/97 – Mednarodne pogodbe, št. 9/97, v nadaljnjem besedilu: konvencija) in z zakonom o kemičnem orožju (v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v zakonu oziroma v konvenciji.
PSF kemikalija je organska kemikalija, ki ni vključena v sezname k Prilogi o kemikalijah h konvenciji in vsebuje elemente fosfor, žveplo ali fluor.
Posamezna organska kemikalija je katera koli kemikalija, ki spada v razred kemičnih spojin, sestavljenih iz vseh ogljikovih spojin, razen oksidov, sulfidov in kovinskih karbonatov, ki jo je mogoče opredeliti s kemijskim imenom, strukturno formulo, če je znana, in z registrsko številko CAS, če ji je dodeljena.
Izraza snov in kemikalije imata enak pomen kot v zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99).
II. PROIZVODNJA, PREDELAVA IN PORABA STRUPENIH KEMIKALIJ
3. člen
(posredovanje podatkov)
Zavezanec, ki proizvaja, predeluje ali porablja strupene kemikalije iz Seznamov 1, 2 ali 3 k Prilogi o kemikalijah h konvenciji (v nadaljnjem besedilu: Seznam 1, Seznam 2, Seznam 3), mora podatke o aktivnostih v preteklem koledarskem letu navedene v 5. členu tega pravilnika posredovati Uradu za kemikalije RS (v nadaljnjem besedilu: urad) v roku 60 dni po koncu prejšnjega koledarskega leta.
Zavezanec, ki proizvaja, predeluje ali porablja strupene kemikalije iz Seznamov 1 ali 2 ter zavezanec, ki proizvaja strupene kemikalije iz Seznama 3, mora podatke o nameravanih aktivnostih v prihodnjem koledarskem letu navedene v 6. členu tega pravilnika, posredovati uradu najmanj 90 dni pred koncem tekočega koledarskega leta.
4. člen
(obveznost posredovanja podatkov)
Za proizvodnjo, predelavo in porabo strupene kemikalije iz Seznama 1 je podatke treba posredovati za skupno letno količino, ki presega 10 g čiste strupene kemikalije, v koncentracijah enakih ali višjih od 0,01 masnih %, preračunano na čisto snov.
Za proizvodnjo, predelavo in porabo strupene kemikalije iz Seznama 2 A je podatke treba posredovati za skupno letno količino, ki presega:
a) 1 kg čiste strupene kemikalije iz Seznama 2 A označene z *,
b) 100 kg druge čiste strupene kemikalije iz Seznama 2 A,
v koncentracijah enakih ali višjih od 10 masnih %, preračunano na čisto snov.
Za proizvodnjo, predelavo in porabo strupene kemikalije iz Seznama 2 B je podatke treba posredovati za skupno letno količino, ki presega 1 tono čiste strupene kemikalije, v koncentracijah enakih ali višjih od 30 masnih %, preračunano na čisto snov.
Za proizvodnjo strupene kemikalije iz Seznama 3 je podatke treba posredovati za skupno letno količino, ki presega 30 ton čiste strupene kemikalije, v koncentracijah enakih ali višjih od 30 masnih %, preračunano na čisto snov.
5. člen
(podatki o preteklih aktivnostih)
Podatki o preteklih aktivnostih, ki jih je treba posredovati uradu:
a) naslov in matična številka pravne oziroma fizične osebe, ki proizvaja, porablja ali predeluje strupeno kemikalijo,
b) naslov in lokacija objekta, kjer se proizvaja, porablja ali predeluje strupena kemikalija,
c) kemijsko in trgovsko ime strupene kemikalije ter njeno strukturno formulo,
d) CAS številko strupene kemikalije, če jo strupena kemikalija ima,
e) količina strupene kemikalije, ki je bila v prejšnjem koledarskem letu proizvedena, porabljena ali predelana,
f) namen proizvodnje, predelave ali porabe,
g) poročilo o ukrepih v primeru, če je prišlo do nezgodnih izpustov,
h) ime in priimek odgovorne osebe,
i) telefonska številka in številka telefaksa odgovorne osebe in pravne oziroma fizične osebe,
j) elektronski naslov odgovorne osebe in pravne oziroma fizične osebe, če ga imata,
k) podatki o vseh spremembah v objektu med letom v primerjavi s predhodno predloženimi podrobnimi tehničnimi opisi objekta, vključno s popisi opreme in podrobnimi shemami,
l) drugi podatki na zahtevo urada v skladu s konvencijo.
6. člen
(podatki o nameravanih aktivnostih)
Podatki o nameravanih aktivnostih, ki jih je treba posredovati uradu:
a) naslov in matična številka pravne oziroma fizične osebe, ki namerava proizvajati, porabljati ali predelovati strupeno kemikalijo,
b) naslov in točna lokacija objekta, kjer se namerava proizvajati, porabljati ali predelovati strupeno kemikalijo,
c) kemijsko in trgovsko ime strupene kemikalije ter njeno strukturno formulo,
d) CAS številko strupene kemikalije, če jo strupena kemikalija ima,
e) količina strupene kemikalije, ki se namerava v prihodnjem koledarskem letu proizvajati, porabljati ali predelovati,
f) namen uporabe, predelave ali porabe,
g) program ukrepov za primer nezgodnega izpusta,
h) ime in priimek odgovorne osebe,
i) telefonska številka in številka telefaksa odgovorne osebe in pravne oziroma fizične osebe,
j) elektronski naslov odgovorne osebe in pravne oziroma fizične osebe, če ga imata,
k) podatki o vseh spremembah v objektu med letom v primerjavi s predhodno predloženimi podrobnimi tehničnimi opisi objekta, vključno s popisi opreme in podrobnimi shemami,
l) drugi podatki na zahtevo urada v skladu s konvencijo.
III. UVOZ, IZVOZ IN TRANZIT STRUPENIH KEMIKALIJ
7. člen
(uvoz in izvoz)
Najkasneje 60 dni po koncu prejšnjega koledarskega leta morajo prejemniki uvoznih in izvoznih dovoljenj uradu posredovati naslednje podatke o dejanskih uvozih in izvozih strupenih kemikalij v prejšnjem koledarskem letu:
a) kemijsko in trgovsko ime uvožene oziroma izvožene strupene kemikalije ter njeno strukturno formulo,
b) CAS številko strupene kemikalije, če jo strupena kemikalija ima,
c) količino strupene kemikalije, ki je bila uvožena ali izvožena,
d) podatke o uvozniku, prevozniku ali izvozniku,
e) carinsko tarifno oznako,
f) podatke o količinah in mejnih prehodih po posameznih uvozih oziroma izvozih,
g) podatke o zavezancu in odgovorni osebi (naslov, telefonsko številko, številko telefaksa in elektronski naslov),
h) ostale podatke v skladu s konvencijo na zahtevo urada.
8. člen
(tranzit)
Za tranzit strupenih kemikalij iz Seznama 1 in 2 se posredujejo podatki v roku 60 dni po koncu prejšnjega koledarskega leta. Pri tem se smiselno navajajo podatki iz prejšnjega člena.
IV. POSREDOVANJE PODATKOV O PROIZVODNJI PSF KEMIKALIJ IN POSAMEZNIH ORGANSKIH KEMIKALIJAH
9. člen
(podatki)
V roku 60 dni po koncu prejšnjega koledarskega leta zavezanec, ki letno proizvaja:
a) več kot 200 ton posameznih organskih kemikalij v obliki snovi,
b) več kot 30 ton PSF kemikalij v obliki snovi,
posreduje uradu podatke iz 10. člena tega pravilnika.
Obveznost iz prejšnjega odstavka ne velja za razstreliva in ogljikovodike.
10. člen
(posredovanje podatkov)
Zavezanec za posredovanje podatkov o PSF kemikalijah in posameznih organskih kemikalijah mora posredovati naslednje podatke:
a) naslov in matično številko pravne oziroma fizične osebe, ki proizvaja PSF kemikalije oziroma posamezne organske kemikalije v obliki snovi, ter njene glavne dejavnosti,
b) naslov in lokacijo objekta, kjer se proizvaja PSF kemikalije oziroma posamezne organske kemikalije v obliki snovi,
c) število obratov znotraj posameznega objekta, ki proizvajajo PSF kemikalije oziroma posamezne organske kemikalije v obliki snovi,
d) podatke o skupni količini proizvodnje PSF kemikalij oziroma posameznih organskih kemikalij v obliki snovi.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-17/00
Ljubljana, dne 17. avgusta 2000.
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister za zdravstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti