Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2000 z dne 22. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2000 z dne 22. 8. 2000

Kazalo

3466. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žiri, stran 9165.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in 56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žiri
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žiri, št. 04-63/97 z dne 30. 6. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žiri na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žiri je izdelan v treh izvodih za 2637,28 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Idrija in Žiri, oziroma v katastrskih občinah Dobračeva, Koprivnik, Ledinica, Žiri, Opale, Vrsnik I, Vrsnik II, Žirovski vrh in Dole.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žiri je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Vrhnika, Vrtnarija 11, Vrhnika, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žiri.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-4/24-99
Ljubljana, dne 2. avgusta 2000.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost