Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000

Kazalo

3435. Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, stran 9095.

A N E K S
h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
1
V kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98 in 63/99) se za 104.a členom doda 104.b člen, ki glasi:
»Dodatek za zdravstveno nego se s 1. 5. 2000 in 1. 12. 2000 poveča za količnike kot so opredeljeni v 2. točki dogovora o realizaciji povečanja dodatka za zdravstveno nego, ki je priloga tega aneksa.«
2
Ta aneks začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 183-3/00
Ljubljana, 1. avgusta 2000.
Sindikat delavcev
v zdravstveni negi
Jelka Černivec l. r.
predsednica
Sindikat zdravstva
in socialnega varstva
Slovenije
Nevenka Lekše l. r.
predsednica
ZSSS – Sindikat
zdravstva in socialnega skrbstva
Slovenije
Erih Šerbec l. r.
predsednik
Minister
za zdravstvo
spec. akad. st.
Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister za delo,
družino in socialne zadeve
dr. Miha Brejc l. r.
Zdravniška zbornica
Slovenije
Marko Bitenc, dr. med. l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 9. 8. 2000 pod zap. št. 58/3 in št. spisa 104-01-003/98-011.
                            Priloga

             D o g o v o r
         o realizaciji povečanja dodatka
            za zdravstveno nego

1. Podpisniki tega dogovora ugotavljajo, da je bilo s

3. točko sporazuma o aneksu h kolektivni pogodbi (Uradni list RS,
št. 73/98) (v nadaljnjem besedilu: sporazum) dogovorjeno, da v
primeru, da zakon o javnih uslužbencih ne bi bil uveljavljen do
začetka leta 2000, naj bi Ministrstvo za zdravstvo in Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije do 1. 3. 2000 skupaj s
sindikati analizirali finančno poslovanje Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije ter uresničevanje racionalizacijskih
ukrepov ter pri tem znotraj sedaj veljavne prispevne stopnje
ugotovili možnost nadaljnjega povečanja dodatka za zdravstveno
nego, ki pa ne sme presegati višino količnikov dodatka, kot so
bili določeni v prvi točki sporazuma.

2. Podpisniki tega dogovora ugotavljajo, da so izpolnjeni pogoji
za realizacijo 3. točke sporazuma na način, da se dodatek za
zdravstveno nego lahko poveča, in sicer s 1. 5. 2000 in s 1. 12.
2000 za količnike, kot so opredeljeni v naslednji tabeli:

Priloga I

-----------------------------------------------------------------
Količnik          Povečanje dodatka
zaposlenega         izraženega v količniku
-----------------------------------------------------------------

1,65            0,040

1,70            0,040

1,80            0,040

1,90            0,040

2,10            0,040

2,20            0,075

2,30            0,085

2,40            0,095

2,50            0,105

2,65            0,105

2,75            0,110

2,90            0,115

3,00            0,135

3,10            0,135

3,25            0,140

3,40            0,145

3,60            0,145

3,80            0,150

4,00            0,160

4,20            0,165

4,40            0,175
-----------------------------------------------------------------


Št. 183-2/00
Ljubljana, dne 1. avgust 2000.


   Sindikat delavcev            Minister
   v zdravstveni negi           za zdravstvo
  Jelka Černivec l. r.          spec. akad. st.
    predsednica         Andrej Bručan, dr. med. l. r.


   Sindikat zdravstva       Zavod za zdravstveno
  in socialnega varstva      zavarovanje Slovenije
     Slovenije            direktor
  Nevenka Lekše l. r.    Franc Košir, univ. dipl. prav. l. r.
    predsednica


   ZSSS - Sindikat
 zdravstva in socialnega
 skrbstva Slovenije
  Erih Šerbec l. r.
   predsednik


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti