Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3294. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi Občine Trebnje za leto 1999, stran 8644.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 12. redni seji dne 10. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi Občine Trebnje za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 1999, ki obsega
-------------------------------------------------------------------------------------------
        Bilanca prihodkov Račun finančnih   Račun financiranja Skupaj
        in odhodkov    terjatev in naložb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Prihodki    1.448,183.547,23  30,250.000,00          0    1.478,433.547,23
Odhodki     1.395,890.612,76  33,500.000,00    42,592.743,20    1.471,983.355,96
Primanjkljaj            3,250.000,00    42,592.743,20     45,842.743,20
Presežek      52,292.934,47
-------------------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 6,450.191,27 SIT in se prenaša v splošni sklad Občine Trebnje in se lahko uporabi za pokrivanje odhodkov proračuna v letu 2000.
3. člen
Sprejmejo se zaključni računi krajevnih skupnosti Občine Trebnje za leto 1999, ki obsegajo:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bilanca prihodkov Račun finančnih   Račun financiranja Sredstva   Skupaj
        in odhodkov    terjatev in naložb           na računu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Prihodki    325,436.119                        24,168.688  349,604.807
Odhodki     321,677.111                               321,677.111
Primanjkljaj
Presežek    3,759.008                         24,168.688   27,927.696
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Presežek prihodkov krajevnih skupnosti za leto 1999 znaša 27,927.696 SIT in se prenese v splošni sklad posamezne krajevne skupnosti, uporabi pa se lahko za pokritje odhodkov v letu 2000.
4. člen
Sprejme se zaključni račun rezervnega sklada za leto 1999, ki obsega
Prihodke        13,370.066,00
Odhodke         4,193.059,80
Presežek         9,177.006,20
Presežek prihodkov rezervnega sklada, v znesku 9,177.006,20 SIT se prenese v leto 2000 in se uporabi za pokrivanje odhodkov rezervnega sklada v letu 2000.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št 403-03-1/2000
Trebnje, dne 11. julija 2000.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

AAA Zlata odličnost