Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3292. Odredba o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Šalovci, stran 8642.

Na podlagi 4. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: državni pravilnik, Uradni list RS, št. 78/99) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 14. redni seji dne 6. 7. 2000 sprejel
O D R E D B O
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Šalovci
1. člen
S to odredbo se določijo merila, pod katerimi se sme podaljšati obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, v katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Šalovci.
2. člen
Gostinski obrati oziroma kmetije smejo praviloma obratovati v rednem obratovalnem času, ki je določen v 3. oziroma v 4. členu državnega pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Če gostinski obrat oziroma kmetija, ki opravlja gostinsko dejavnost izven časa, določenega v 3. in 4. členu državnega pravilnika, se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času.
3. člen
Gostinec oziroma kmet lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to dobi pisno soglasje pristojnega organa Občine Šalovci, ki o tem odloča na podlagi meril iz te odredbe.
4. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko obratujejo gostinski obrati oziroma kmetije, v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in nedeljo do 1. ure, v petek in soboto pa do 2. ure naslednjega dne.
5. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija sme občasno obratovati tudi izven v tej odredbi določenega podaljšanega obratovalnega časa ob raznih prireditvah (proščenja, veselice, zabavne prireditve...), vendar si mora tudi za to izjemno podaljšanje obratovalnega časa vsakič pridobiti predhodno soglasje pristojnega organa Občine Šalovci.
Ne glede na določbe, navedene v prejšnjem odstavku tega člena odredbe, lahko gostinec oziroma kmet na podlagi 17. člena državnega pravilnika brez dovoljenja pristojnega organa Občine Šalovci obratuje dlje kot traja redni obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
6. člen
Ne glede na preostale določbe te odredbe lahko uprava Občine Šalovci izdajo soglasja za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije veže na zagotovitev pogojev (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija svetlobe, varnostna služba, prometna varnost ipd.) in tako dolgo, dokler ti pogoji niso izpolnjeni gostincu soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata oziroma kmetije ne izda.
7. člen
Soglasje o podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije se gostincu oziroma kmetu lahko med letom odvzame v naslednjih primerih:
– če so zaznamovane ponavljajoče se pritožbe občanov oziroma krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja, zaradi kršitve javnega reda in miru v času podaljšanja odpiralnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije,
– če je bilo v času podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije večkrat posredovano s strani policije, oziroma s strani pristojnih inšpekcijskih organov,
– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma, kmetije
– zaradi neizpolnitve drugih pogojev, določenih s strani uprave Občine Šalovci v izdanem soglasju.
V tem primeru je možno odkloniti soglasje k podaljšanju obratovalnega časa tudi za eno leto v naprej.
8. člen
Soglasje za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije se gostincu oziroma kmetu izda za določen čas, in sicer za eno koledarsko leto. Po preteku te dobe mora gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanega obratovalnega časa preneha.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-23/2000
Šalovci, dne 6. julija 2000.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost