Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3284. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte, stran 8635.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) izdajam
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte
1
Javno se razgrne osnutek odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte.
2
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih občinske uprave Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji, in sicer 30 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu RS.
3
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Javna obravnava bo dne 28. 8. 2000 ob 19. uri v sejni sobi Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji.
4
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na javno razgrnjen osnutek Občinski upravi občine Ljubno.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-01/00-03
Ljubno, dne 30. junija 2000.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

AAA Zlata odličnost