Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3279. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnik, stran 8630.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 28/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/95) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 4. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnik
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnik (Skupščinski dolenjski list, št. 14/90 in Uradni list RS, št. 57/98).
2. člen
Ime odloka se v naslovu in 1. členu spremeni tako, da se glasi: “Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik.
3. člen
V 4. členu se pod točko 7. Prostorska celota v deseti alinei črka R zamenja z S.
4. člen
V 21. členu se za zadnjo alineo doda nova alinea z besedilom:
– gradnje ali spremembe namembnosti objektov za oskrbne dejavnosti, ki so vezane na šport in rekreacijo (gostinski obrati z delovnim časom med 6. in 22. uro, športne trgovine in servisi športne opreme, ipd.).
5. člen
73. člen in 74. člen odloka se dopolnita tako, da se v 1. točki doda novo besedilo:
V objektu obrtne delavnice je možna ureditev stanovanjske enote za potrebe lastnika delavnice, ki se podreja oblikovanju primarne dejavnosti objekta.
6. člen
Prvi odstavek 1. točke 92. člena se spremeni tako, da glasi:
Dopustne so adaptacije in dozidave objektov, urejanje odprtih ali pokritih športnih in rekreacijskih površin ter gradnje pomožnih objektov (garderob, sanitarij, bifeja, parkirišč, skladišč športne opreme).
7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/98
Črnomelj, dne 4. julija 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost