Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3274. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina, stran 8623.

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 13. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Celje (Uradni list RS, št. 30/93), 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) ter 6. in 7. člena tarifnega sistema za prodajo plina iz plinovodnega sistema v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 39/98) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 18. 7. 2000 potrdil cene zemeljskega plina za tarifni odjem z veljavnostjo z dne 19. 7. 2000.
Skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja izvajalec distribucije zemeljskega plina Enegetika Celje, javno podjetje, d.o.o.
C E N I K
za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina
---------------------------------------------------------------------
Tarifna skupina                     cena v SIT/m3
---------------------------------------------------------------------
1. Odjem plina do 500 m3 letno                 86,38
2. Odjem plina od 501 do 4.500 m3 letno             54,89
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno           54,37
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno          53,32
---------------------------------------------------------------------
V oblikovanih cenah ni vključena taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je predpisana z uredbo Vlade Republike Slovenije in se doda v višini 3,99 SIT/m3. Na skupni znesek se obračuna še 19% davek na dodano vrednost.
Cene veljajo od 19. 7. 2000 dalje.
Celje, dne 27. julija 2000.
Energetika Celje JP, d.o.o.
Janez Peterman l. r.
Direktor

AAA Zlata odličnost