Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3271. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje, stran 8621.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/96, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99) in 104. in 105. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 18. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje
1. člen
V odloku o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje (Uradni list RS, št. 87/97, 69/98, 42/00) se 4. člen spremeni in glasi:
“Ime zavoda je: ZPO – Javni gospodarski zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje.
Skrajšano ime je: ZPO Celje.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, določena s statutom zavoda.
Sedež zavoda je v Celju, Dečkova 1.”
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se spremenita četrta in peta alinea, ki odslej glasita:
“– I/60. 213 Dejavnost žičnic
– I/63.219 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu”
3. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni in glasi:
“Sestavo, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje mandata in pristojnost upravnega odbora, podrobneje ureja statut zavoda.”
Četrti odstavek 17. člena se črta.
4. člen
V 21. člen se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Z imenovanjem vršilca dolžnosti direktorja iz prejšnjega odstavka preneha opravljati poklicno funkcijo vršilca dolžnosti direktorja Peter Drozg, inž.”
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-00-001
Celje, dne 18. julija 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost