Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3267. Tarifna prologa h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa za leto 2000, stran 8614.

T A R I F N A P R I L O G A
h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa za leto 2000 (Uradni list RS, št. 69/94)
I. Izhodiščne plače iz 187. člena kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa (v nadaljevanju: KPDŽP) po posameznih tarifnih razredih so za mesec april 2000 naslednje:
-------------------------------------------------------------------
     Tarifni razred      Količnik    Izhodiščne bruto
                            plače v SIT
                        za polni delovni čas
-------------------------------------------------------------------
I.    enostavna dela      1             50.840
II.   manj zahtevna dela    1,10           55.924
III.   srednje zahtevna dela   1,23           62.533
IV.   zahtevna dela       1,37           69.651
V.    zahtevnejša dela     1,55           78.802
VI.   zelo zahtevna dela    1,85           94.054
VII.   visoko zahtevna dela   2,10           106.764
VIII.  najzahtevnejša dela    2,50           127.100
IX.   izjemno pomembna,
     najbolj zahtevna dela   3            152.520
-------------------------------------------------------------------
II. Izhodiščne plače iz prejšnje točke se usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin na enak način, kot je določeno v dogovoru o politiki plač za obdobje 1999-2001 oziroma v zakonu. Tako določene izhodiščne plače se s 1. 10. 2000 povečajo še za 3 odstotke, s 1. 12. 2000 pa še za 1,5 odstotka.
III. Regres za letni dopust za leto 2000 znaša 116.234 SIT. Delavcem, katerih brutto plača za polni delovni čas za mesec maj 2000 ne presega 117.000 SIT, se izplača regres v višini 121.980 SIT.
Kolikor je regres za letni dopust za leto 2000 določen v dogovoru o politiki plač oziroma zakonu ugodnejši, se izplača le-ta.
IV. Povračilo stroškov prehrane med delom za mesec april 2000 znaša 572 SIT za dneve oziroma 71,50 SIT za uro prisotnosti na delu.
Zneska iz prejšnjega odstavka se usklajujeta vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, ki jih na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije objavi minister, pristojen za delo.
Prva uskladitev se opravi 1. julija 2000.
V. Povračilo stroškov za službena potovanja za mesec april 2000 znašajo:
– za službena potovanja nad 12 ur           3.869 SIT
– za službena potovanja od 8 do 12 ur         1.934 SIT
– za službena potovanja od 6 do 8 ur          1.347 SIT
Zneski se usklajujejo na enak način kot izhodiščne plače za I. tarifni razred po eskalacijski lestvici, ki je določena v dogovoru o politiki plač za obdobje 1999-2001 oziroma v zakonu.
Povračila stroškov v primeru dela na terenu za mesec april 2000 znašajo:
– če traja delo od 4 do 8 ur dnevno           620 SIT
– če traja delo več kot 8 ur dnevno           812 SIT
Vlakovnemu osebju in drugim delavcem na vlaku ter delavcem na vožnji v cestnem tovornem prometu, pripada povračilo stroškov v primeru dela na terenu v višini 88,97 SIT na uro, toda ne več kot 812 SIT na dan.
Zneski povračil stroškov za delo na terenu se usklajujejo na enak način kot dnevnice za službena potovanja v državi.
VII. Nadomestilo za ločeno življenje za mesec april 2000 znaša:
– za povračilo stroškov stanovanja          25.413 SIT
– za povračilo stroškov prehrane           31.060 SIT
Nadomestilo za ločeno življenje se usklajuje na enak način kot izhodiščne plače za I. tarifni razred po eskalacijski lestvici, ki je določena v dogovoru o politiki plač za obdobje 1999–2001 oziroma v zakonu.
VIII. Tarifna priloga h KPDŽP za leto 2000 začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se od 1. 4. 2000 dalje.
Ljubljana, dne 5. julija 2000.
Sindikat strojevodij
Slovenije
Podpredsednik
Drago Torej l. r.
Sindikat železničarjev
Slovenije
Predsednik
Albert Pavlič l. r.
Sindikat vozovnih
preglednikov Slovenije
Predsednik
Avdo Mešič l. r.

Samostojni sindikat
progovzdrževalne dejavnosti
Slovenije
Predsednik
Roman Jakopič l. r.
Sindikat vzdrževalcev
lokomotiv Moste
Predsednik
Vinko Jerant l. r.
Sindikat železniškega
transporta Slovenije
Predsednik
Jože Pavšek l. r.
Sindikat vlakovnih
odpravnikov Slovenije
Predsednik
Ivan Šenkiš l. r.
Sindikat delavcev
železniške dejavnosti
Slovenije
Predsednik
Srečko Hvauc l. r.
Sindikat vzdrževalcev
železniških voznih sredstev
Slovenije
Predsednik
Zdravko Skrbiš l. r.
Republika Slovenija
Ministrstvo za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.

AAA Zlata odličnost