Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2000 z dne 4. 8. 2000

Kazalo

3256. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo, stran 8610.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena in prvega odstavka 23. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo (Uradni list RS, št. 68/96) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
“4. člen
Službo vodi direktor.
Direktorja službe imenuje in razrešuje vlada na predlog predsednika vlade.
Vlada lahko na predlog predsednika vlade poveri vodenje službe ministru.“.
2. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
“4.a člen
Pri vodenju službe ima direktor enaka pooblastila, kot jih ima minister pri vodenju ministrstva.
Direktor službe ima namestnika. Namestnik nadomešča direktorja, kadar je odsoten ali zadržan.
Direktor je za delo službe odgovoren predsedniku vlade in vladi.“.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-26/2000-1
Ljubljana, dne 27. julija 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost