Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000

Kazalo

3206. Uredba o spremembi uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, stran 8463.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
1. člen
V uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 55/99 in 14/00) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“Višina letnega povračila za uporabo cest se za posamezne vrste motornih vozil in priklopnih vozil določi glede na naslednja merila in znaša za:
1. motorno kolo glede na delovno prostornino njegovega motorja:
do vključno 125 cm3         2.240 tolarjev;
nad 125 cm3 do vključno 500 cm3   3.360 tolarjev;
nad 500 cm3             4.480 tolarjev;
2. osebni avtomobil in bivalno vozilo (avtodom) glede na delovno prostornino njegovega motorja:
do vključno 1350 cm3        10.090 tolarjev;
nad 1350 cm3 do vključno 1800 cm3 15.140 tolarjev;
nad 1800 cm3 do vključno 2500 cm3 22.430 tolarjev;
nad 2500 cm3            40.380 tolarjev;
3. kombinirano vozilo 24.110 tolarjev;
4. osebno specialno vozilo za prevoz določenih oseb 10.090 tolarjev. Letno povračilo za uporabo cest za bivalno osebno vozilo se plača po 2. točki tega člena uredbe;
5. avtobus glede na število potniških sedežev za vsak potniški sedež 670 tolarjev. Letno povračilo za uporabo cest za bivalni avtobus se plača po 2. točki tega člena uredbe;
6. priklopno vozilo osebnih vozil, ki presega največjo dovoljeno maso 750 kg, 5.610 tolarjev;
7. priklopno vozilo avtobusov, ki presega največjo dovoljeno maso 750 kg, 7.850 tolarjev;
8. tovorno vozilo in specialno tovorno vozilo, namenjeno prevozu določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno maso:
-----------------------------------------------------------------------------
Največja dovoljena masa    Tolarjev     Dovoljena skupna
                           masa
                      (pravilnik o dimenzijah,
                       masah in opremi vozil,
                      Uradni list RS, št. 24/96)*
-----------------------------------------------------------------------------
     do vključno 4 t    24.120
 nad 4 t do vključno 5 t    30.150
 nad 5 t do vključno 6 t    36.180
 nad 6 t do vključno 7 t    42.210
 nad 7 t do vključno 8 t    48.240
 nad 8 t do vključno 9 t    54.270
 nad 9 t do vključno 10 t    60.300
nad 10 t do vključno 11 t    66.330
nad 11 t do vključno 12 t    72.360
nad 12 t do vključno 13 t    78.390
nad 13 t do vključno 14 t    84.420
nad 14 t do vključno 15 t    90.450
nad 15 t do vključno 16 t    96.480
nad 16 t do vključno 17 t   102.510
nad 17 t do vključno 18 t   108.540   1. točka 6. člena pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t   114.570
nad 19 t do vključno 20 t   120.600
nad 20 t do vključno 21 t   126.630
nad 21 t do vključno 22 t   132.660
nad 22 t do vključno 23 t   138.690
nad 23 t do vključno 24 t   144.720
nad 24 t do vključno 25 t   150.750   2.a točka 6. člena pravilnika
nad 25 t do vključno 26 t   156.780   2.b točka 6. člena pravilnika
nad 26 t do vključno 27 t   162.810
nad 27 t do vključno 28 t   168.840
nad 28 t do vključno 29 t   174.870
nad 29 t do vključno 30 t   180.900
nad 30 t do vključno 31 t   186.930
nad 31 t do vključno 32 t   192.960   3. in 4. točka 6. člena pravilnika
-----------------------------------------------------------------------------
*prva točka 6. člena pravilnika: motorno vozilo z največ dvema osema (dovoljena skupna masa do 18 t);
druga a točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot dvema osema, razen vozil iz tretje in četrte točke 6. člena pravilnika (dovoljena skupna masa do 25 t);
druga b točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z dvojno osjo, z razmikom osi 1,3 m in več, vendar manjšim od 1,8 m, če je pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem oziroma če je vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi ter pri tem osna obremenitev posamezne osi ne preseže 9.50 t (dovoljena skupna masa do 26 t);
tretja in četrta točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot tremi osmi: z dvema dvojnima osema, katerih simetrali sta razmaknjeni najmanj 4 m; z dvema krmiljenima osema in obremenitvijo dvojne osi, kot je navedeno za točko 2.b, ter katerih največja dovoljena obremenitev ne presega 5 t na meter razdalje od simetrale najbolj sprednje do simetrale najbolj zadnje osi; motorna vozila z več kot štirimi osmi (dovoljena skupna masa do 32 t).
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se:
– za bivalno specialno tovorno vozilo plačuje letno povračilo za uporabo cest po drugi točki tega člena;
– za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico in zabaviščno vozilo (luna park) plačuje letno povračilo za uporabo cest po 11. točki tega člena.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za tovorno vozilo ali specialno tovorno vozilo, katerega največja dovoljena masa (masa vozila z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS, št. 24/96), plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso vozila po tem pravilniku.
Prevoz s tovornim vozilom ali specialnim tovornim vozilom, ki presega dimenzijo, maso ali osne obremenitve, kot so določene v predpisu iz prejšnjega odstavka ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;
9. vlečno vozilo s polpriklopnikom glede na največjo dovoljeno maso skupine vozil, določeno na podlagi predpisane najmanjše moči motorja vlečnega vozila (4,41 kW/t skupne mase) za skupino vozil:
------------------------------------------------------------
 Moč motorja   Največja dovoljena masa     Tolarjev
vlečnega vozila    skupine vozil
------------------------------------------------------------
 do 52,92 kW   do vključno 12 t          72.360
 do 57,33 kW   nad 12 t do vključno 13 t      78.390
 do 61,74 kW   nad 13 t do vključno 14 t      84.420
 do 66,15 kW   nad 14 t do vključno 15 t      90.450
 do 70,56 kW   nad 15 t do vključno 16 t      96.480
 do 74,97 kW   nad 16 t do vključno 17 t     102.510
 do 79,38 kW   nad 17 t do vključno 18 t     108.540
 do 83,79 kW   nad 18 t do vključno 19 t     114.570
 do 88,20 kW   nad 19 t do vključno 20 t     120.600
 do 92,61 kW   nad 20 t do vključno 21 t     126.630
 do 97,02 kW   nad 21 t do vključno 22 t     132.660
 do 101,43 kW   nad 22 t do vključno 23 t     138.690
 do 105,84 kW   nad 23 t do vključno 24 t     144.720
 do 110,25 kW   nad 24 t do vključno 25 t     150.750
 do 114,66 kW   nad 25 t do vključno 26 t     156.780
 do 119,07 kW   nad 26 t do vključno 27 t     162.810
 do 123,48 kW   nad 27 t do vključno 28 t     168.840
 do 127,89 kW   nad 28 t do vključno 29 t     174.870
 do 132,30 kW   nad 29 t do vključno 30 t     180.900
 do 136,71 kW   nad 30 t do vključno 31 t     186.930
 do 141,12 kW   nad 31 t do vključno 32 t     192.960
 do 145,53 kW   nad 32 t do vključno 33 t     198.990
 do 149,94 kW   nad 33 t do vključno 34 t     205.020
 do 154,35 kW   nad 34 t do vključno 35 t     211.050
 do 158,76 kW   nad 35 t do vključno 36 t     217.080
 do 163,17 kW   nad 36 t do vključno 37 t     223.110
 do 167,58 kW   nad 37 t do vključno 38 t     229.140
 do 171,99 kW   nad 38 t do vključno 39 t     235.170
nad 172,00 kW   nad 39 t do vključno 40 t     241.200
------------------------------------------------------------
- za prevoze v kombiniranem transportu (cesta/železnica) - 6. in 7. točka pravilnika o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS, št. 24/96)*
-------------------------------------------------------
do 180,81 kW   nad 40 t do vključno 41 t   247.230
do 185,22 kW   nad 41 t do vključno 42 t   253.260
do 189,83 kW   nad 42 t do vključno 43 t   259.290
nad 189,84 kW  nad 43 t do vključno 44 t   265.320
-------------------------------------------------------
*Triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim polpriklopnikom, ki vozi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če prevaža ISO zabojnik dolg 40 ft; če je polpriklopnik ojačan za prevoze v nespremljanem kombiniranem prevozu; skupina vozil s petimi ali več osmi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če je skupina vozil prilagojena prevozu zamenljivih tovorišč (dovoljena skupna masa do 44 t).
Za polpriklopnik, ki se registrira samostojno, se letno povračilo za uporabo cest ne plačuje.
Za skupino vozil iz te točke, katerih največja dovoljena masa (masa vlečnega vozila in polpriklopnika z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso skupine vozil, določeno s pravilnikom o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS, št. 24/96), se plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso po tem pravilniku.
Prevoz s skupino vozil, ki presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so določene v predpisu iz prejšnjega odstavka ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;
10. tovorno priklopno vozilo in specialno tovorno priklopno vozilo, ki je namenjeno prevozu določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno maso priklopnika:
------------------------------------------------------------------------
Največja dovoljena masa    Tolarjev     Dovoljena skupna
                            masa
                       (pravilnik o dimenzijah,
                        masah in opremi vozil,
                       Uradni list RS, št. 24/96)*
------------------------------------------------------------------------
     do vključno 4 t   14.480
 nad 4 t do vključno 5 t   18.100
 nad 5 t do vključno 6 t   21.720
 nad 6 t do vključno 7 t   25.340
 nad 7 t do vključno 8 t   28.960
 nad 8 t do vključno 9 t   32.580
 nad 9 t do vključno 10 t   36.200
nad 10 t do vključno 11 t   39.820
nad 11 t do vključno 12 t   43.440
nad 12 t do vključno 13 t   47.060
nad 13 t do vključno 14 t   50.680
nad 14 t do vključno 15 t   54.300
nad 15 t do vključno 16 t   57.920
nad 16 t do vključno 17 t   61.540
nad 17 t do vključno 18 t   65.160   1. točka 6. člena pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t   68.780
nad 19 t do vključno 20 t   72.400
nad 20 t do vključno 21 t   76.020
nad 21 t do vključno 22 t   79.640
nad 22 t do vključno 23 t   83.260
nad 23 t do vključno 24 t   86.880   2.c točka 6. člena pravilnika
------------------------------------------------------------------------
*prva točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z dvema osema (dovoljena skupna masa do18 t)
druga c točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z več kot dvema osema (dovoljena skupna masa do 24 t)
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za specialno tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo (luna park) in bivalno priklopno vozilo plačuje letno povračilo za uporabo cest po 12. točki tega člena uredbe.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS, št. 24/96), plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso priklopnega vozila po tem pravilniku.
Prevoz s skupino vozil iz 8. in 10. točke tega člena, ki presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so določene v predpisu iz prejšnjega odstavka ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;
11. delovno vozilo, ne glede na skupno maso vozila, 4.480 tolarjev.
Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico in zabaviščno vozilo (luna park);
12. delovno priklopno vozilo, ne glede na skupno maso vozila, 1.120 tolarjev.
Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za specialno tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo (luna park) in bivalno priklopno vozilo.“.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2000.
Št. 425-00/98-8
Ljubljana, dne 27. julija 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti