Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2372. Odlok o splošni prepovedi parcelacije in sprememb namenske rabe za območja izdelave prostorsko izvedbenih načrtov v proračunskem letu 2000 v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 6797.

Na podlagi 49. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 17. seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o splošni prepovedi parcelacije in sprememb namenske rabe za območja izdelave prostorsko izvedbenih načrtov v proračunskem letu 2000 v Mestni občini Slovenj Gradec
SPLOŠNO
1. člen
S tem odlokom se razglaša splošna prepoved delitve obstoječih parcel, prepoved graditve in prepoved spremembe kulture zemljišča na območjih, kjer je predvidena izdelava prostorsko izvedbenih načrtov po proračunskem programu za leto 2000.
2. člen
Dokumentacija vsebuje:
– besedilo odloka,
– obrazložitev,
– kartografska dokumentacija: ureditvena območja PIN, ki se bodo izdelali v proračunskem letu 2000 v merilu 1 : 5 000 (geodetska podlaga: DKN).
OBMOČJE PREPOVEDI PARCELACIJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
3. člen
Parcelne številke v posameznih območjih so povzete po DKN (digitaliziranih katastrskih načrtih), ki so le delno usklajeni s pismenim delom katastrskega operata. Zato je navedene parcelne številke mogoče razumeti zgolj kot površine, ki jih tangira ureditveno območje prostorsko izvedbenega načrta. Natančna opredelitev in s tem izvršitev določil 4. člena tega odloka bo možna le pri posamezni vlogi za parcelacijo na podlagi uradne katastrske situacije na katero se interpolira poligon ureditvenega območja.
04 ZN Pod gradom
k.o. Stari trg: *133, *156/1, *232, *266, *267, *268, *57, *99/1, *99/2, 105/1, 105/2, 105/4, 105/5, 1305/1 (del), 1348/1, 1358, 75, 76, 77 (del), 8486, 87, 88/1, 88/2, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 91/1, 91/2, 93/1, 93/3, 93/4, 99/18, 99/19, 99/2, 99/3, 99/8, 99/9, *247, *248, 103/4, 103/5, 104/1 (del), 78 (del), 104/2 (del), 103/1 (del), 104/3, 99/6.
11 ZN Katica
k.o. Slovenj Gradec: 772/1, 772/2, 777/1, 778/6, 784, 785/1, 785/2, 785/3, 785/6, 786/1, 786/2, 786/3, 787, 790/13, 790/18, 790/2, 790/20, 790/3, 790/4, 790/9, 791/1, 791/2, 791/4, 795/1, 801/8, 804/6.
31 UN Sotočje
k.o. Slovenj Gradec: 1/3, 1/4, 1008/25, 1008/26, 1008/27, 1012/9, 1018/1, 1018/2, 202, 203/1, 203/2, 204, 205, 206, 207/1, 207/2, 208, 209/1, 209/2, 209/3, 210, 211, 212, 213/1, 213/2, 213/7, 244/1, 244/14, 244/15, 244/2, 244/20, 244/21, 244/22, 244/23, 244/26, 244/28, 244/29, 244/39, 244/40, 244/41, 244/42, 244/43, 244/44, 244/5, 244/6, 244/7, 246/1, 246/2, 248, 249/3.
33 UN Mestno pokopališče
k.o. Stari trg: *219, 1342/7, 215/15, 246/1, 246/13, 246/14, 246/2, 246/3, 246/4, 246/6, 246/7, 247, 249 (del), 250/1, 250/2, 250/3, 251/1, 251/2, 251/3, 252/1, 252/5, 256/5 (del), 256/7.
52 LN Cesta Ozare
k.o. Stari trg: 84, 87, 88/2, 77, 90/5, 90/3, 90/8, 90/1, 90/4, 91/1, 1348/1, 94/1, 94/2, 94/13, 96/1, 1310/2, 1364, *253.
k.o. Slovenj Gradec: 1065/1, 1065/2, 1008/1, 1059, 1061, 340/3, 341/3, 340/1, 341/1, 341/6, 343/3, 344/2, 344/1, 345/2, 345/3, 345/4, 335, 332/4, 346/3, 346/2, 346/1, 352, 322, 311, 309, 1043, 307/1, 299/1, 296, 294/4, 291/1, 290, 289/1, 289/2, 294/3, 291/2, 293, 288, 286/1, 285/1, 286/4, 284, 281, 271, 265, 266, 264, 1057, 1055/1, 244/24, 244/19.
4. člen
Splošna prepoved velja do sprejetja prostorsko izvedbenih načrtov.
KONČNE DOLOČBE
5. člen
Splošna prepoved ne velja za zemljišča, za katera je bilo do uveljavitve tega odloka izdano pravnomočno lokacijsko oziroma gradbeno dovoljenje.
6. člen
Dokumentacija iz 2. člena tega odloka je občanom na vpogled v Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gradec. En izvod dokumentacije se posreduje Oddelku za urejanje prostora na Upravni enoti Slovenj Gradec.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Mestne občine
Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti