Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2356. Odlok o priznanjih Občine Kidričevo, stran 6773.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 16. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Kidričevo
1. člen
Ta odlok določa: priznanja Občine Kidričevo, njihovo podelitev, pogoje, postopek in način podeljevanja ter vodenja evidence podeljenih priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Kidričevo so:
– listina častni občan Občine Kidričevo (v nadaljnjem besedilu: listina),
– plaketa Občine Kidričevo (v nadaljnjem besedilu: plaketa),
– grb Občine Kidričevo (v nadaljnjem besedilu: grb).
3. člen
Priznanja Občine Kidričevo se podelijo: posameznikom, delovnim skupinam, družbam, zavodom, organom, organizacijam, društvom in drugim pravnim osebam.
4. člen
Pobude za podelitev priznanj Občine Kidričevo lahko dajo posamezniki, družbe, zavodi, organizacije, organi, društva in druge pravne osebe.
Pobude morajo biti pisne ter argumentirane in obrazložene.
Pobudnik za priznanje ne more predlagati samega sebe.
5. člen
Priznanja se praviloma podeljujejo na svečanosti ob praznovanju praznika Občine Kidričevo, lahko pa se podeljujejo tudi ob drugih priložnostih na slavnosten način.
6. člen
Listina se podeli izjemoma.
Plaketa se podeli praviloma enkrat letno na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojna komisija.
7. člen
Občinski svet občine Kidričevo s sklepom določi število plaket, ki se podelijo v tekočem letu.
8. člen
Listino in plaketo podeljuje Občinski svet občine Kidričevo s sklepom na predlog komisije za priznanja in odlikovanja.
Grb podeli župan občine ob priložnostnih slovesnostih organiziranih za ta namen.
1. Listina
9. člen
Listino podeljuje občinski svet občanom Občine Kidričevo in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki so z izjemnim delovanjem in stvaritvami na področju gospodarstva, znanosti in umetnosti, športa, kulture in humanitarnih ter drugih dejavnosti prispevali ter zagotovili trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.
10. člen
Listina se podeli na slavnostni seji občinskega sveta ali drugi slovesnosti ob občinskem prazniku.
Dobitnik listine prejme tudi pisno utemeljitev listine častni občan in grb Občine Kidričevo.
Dobitnika listine, s katero mu je bila izkazana posebna čast, se vabi na seje sveta slovesne prireditve.
Dobitnik listine je ob slovesnostih deležen enake pozornosti in časti, kot župan občine.
2. Plaketa
11. člen
Plaketa je priznanje, ki jo Občinski svet občine Kidričevo podeljuje za izjemne uspehe na posameznih področjih dela in življenja.
3. Grb
12. člen
Grb je priznanje, ki ga podeljuje župan Občine Kidričevo državnikom in pomembnejšim osebam iz javnega življenja ali ob obisku v občini kot znak pozornosti in zahvale za pomoč pri razvoju občine.
V izjemnih primerih lahko župan podeli grb podjetjem, zavodom ali drugim organizacijam, organom, društvom ali posameznikom za izjemne zasluge, dosežke in dejanja, ki pomenijo pomemben prispevek za razvoj občine, njen ugled in uveljavljanje v širšem prostoru. Podeljuje ga tudi ob njihovih pomembnih jubilejih.
13. člen
Komisija za priznanja in odlikovanja praviloma 3 mesece pred podelitvijo plaket objavi razpis za podelitev plaket v sredstvih javnega obveščanja.
Razpis o podelitvi plaket mora vsebovati:
– kdo podeljuje plaketo,
– koliko plaket je lahko podeljenih,
– za katera področja se razpisujejo plakete,
– komu se lahko podeli plaketa,
– kdo je lahko pobudnik,
– podatke, ki jih mora vsebovati pobuda za podelitev plakete,
– kriterije za podelitev plakete,
– rok, do katerega morajo biti pobude poslane.
14. člen
Občinska uprava občine Kidričevo z letom 2000 začne voditi evidenco podeljenih priznanj v knjigi Priznanja Občine Kidričevo.
V knjigo se vpisuje:
– zaporedna številka,
– podatek o dobitniku priznanja,
– razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno,
– datum in kraj podelitve.
15. člen
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na ogled na Občinski upravi občine Kidričevo.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 17. 5. 2000.
Št. 015-03-1/00
Kidričevo, dne 17. maja 2000.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti