Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2342. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste, stran 6733.

Na podlagi določil 26. in 100. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98 in 6/99) in pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 3/98 – prečiščeno besedilo, 51/98, 73/98, 90/98 in 6/99) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 37. seji dne 23. 5. 2000 sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
1. člen
S tem sklepom se dopolni sklep o razvrstitvi zdravil na liste (Uradni list RS, št. 39/96, 70/96, 25/97, 47/97, 77/97, 15/98, 43/98, 50/98, 72/98, 89/98, 54/99, 107/99 in 10/00).
2. člen
Dopolni in spremeni se seznam zdravil, ki so razvrščena na pozitivno in vmesno listo. Ta seznam je sestavni del tega sklepa.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0202/37-6/200
Ljubljana, dne 23. maja 2000.
Predsednik
Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Sandi Bartol l. r.
A. Razvrstitev novo registriranih zdravil

.--------------------------------------------------------------------------------------------.
. ATC   . Ime zdravila             . Lista . Omejitev predpisovanja v breme .
. Delovna . Nelastniško ime            .    . OZZ               .
. šifra  .                    .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01CR02 . AUGMENTIN 2X filmsko obložena tableta .  P* . Zdravila ni dovoljeno      .
. 005894  . 10X1000 mg              .    .predpisovati za okužbe povzročene.
.     . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz.    . s piogenim streptokokom (angina,.
.     .                    .    . skarlatina, šen, impetigo).   .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01CR02 . AUGMENTIN 2X filmsko obložena tableta .  P* . Zdravila ni dovoljeno      .
. 005819  . 10X625 mg               .    . predpisovati za okužbe,     .
.     . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz.    . povzročene s piogenim      .
.     .                    .    . streptokokom (angina,      .
.     .                    .    . skarlatina, šen, impetigo).   .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01CR02 . AUGMENTIN 2X prašek za peroralno   .  P* . Zdravila ni dovoljeno predpiso- .
. 005967  . suspenzijo 70 ml 457mg/5ml      .    . vati za okužbe, povzročene s  .
.     . amoksicilin in zaviralci beta     .    . piogenim streptokokom (angina, .
.     . laktamaz               .    . skarlatina, šen, impetigo).   .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. L03AB07 . AVONEX via1a 4x6.000.000ie plus    .  P  .                 .
. 006394  . brizga s topilom 1ml         .    .                 .
.     . interferon beta-1a          .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. B01AB05 . CLEXANE 100 MG/1 ML inj.brizga 2x1ml .  P  .                 .
. 007293  . 100mg/ml               .    .                 .
.     . enoksaparin              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. B01AB05 . CLEXANE 20 MG/0,2 ML inj.brizga    .  P  .                 .
. 007153  . 2x0,2 ml 20mg/0,2ml          .    .                 .
.     . enoksaparin              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. B01AB05 . CLEXANE 40 MG/0,4 ML inj.brizga    .  P  .                 .
. 007161  . 2x0,4ml 40mg/0,4ml          .    .                 .
.     . enoksaparin              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. B01AB05 . CLEXANE 60 MG/0,6 ML inj.brizga    .  P  .                 .
. 007250  . 2x0,6ml 60mg/0,6 ml          .    .                 .
.     . enoksaparin              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. B01AB05 . CLEXANE 80 MG/0,8 ML inj.brizga    .  P  .                 .
. 007285  . 2x0,8ml 80mg/0,8ml          .    .                 .
.     . enoksaparin              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J05AF30 . COMBIVIR filmsko obložena tableta   .  P  .                 .
. 006661  . 60x(150mg lamivudina+300mg      .    .                 .
.     . zidovudina)              .    .                 .
.     . lamivudin               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C07AG02 . CORYOL tableta 28x12,5mg       .  P  .                 .
. 005738  . karvediol               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C07AG02 . CORYOL tableta 28x25mg        .  P  .                 .
. 006300  . karvediol               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. S01E051 . COSOPT kapljice za oko 5ml      .  P  .                 .
. 002666  . timolol, kombinacije         .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. D07AC17 . CUTIVATE krema 15g 500mcg/g      .  V  .                 .
. 004391  . flutikazon              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. D07AC17 . CUTIVATE mazilo 15g 500mcg/g     .  V  .                 .
. 004405  . flutikazon              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. M01AB01 . INDOMETACIN kapsula 30x25mg      .  V  .                 .
. 039349  . indometacin              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. M01AS01 . INDOMETACIN svečka 10x100mg      .  V  .                 .
. 039357  . indometacin              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. B05CB01 . IZOTONIČNA RAZTOPINA NATRIJEVEGA   .  P  .                 .
. 064602  . KLORIDA                .    .                 .
.     . O,9% BRAUN vrečka pvc za izpiranje  .    .                 .
.     . 1x500 ml 0,9g/100ml          .    .                 .
.     . natrijev klorid            .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. B05CB01 . IZOTONIČNA RAZTOPINA NATRIJEVEGA   .  P  .                 .
. 064610  . KLORIDA                .    .                 .
.     . 0,9% BRAUN vrečka pvc za izpiranje  .    .                 .
.     . 1x1000ml 0,9g/100ml          .    .                 .
.     . natrijev klorid            .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. R06AE07 . LETIZEN filmsko obložena tableta   .  P  .                 .
. 006335  . 20x10mg                .    .                 .
.     . cetirizin               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C09CA07 . MICARDIS tableta 28X40mg       .  V* . Omejeno predpisovanje na stanja,.
. 003891  . telmisartan              .    . kjer je indicirano zdravljenje .
.     .                    .    . z zaviralcem angiotenzinske   .
.     .                    .    . konvertaze, ki pa je povzročil .
.     .                    .    . neželene učinke.        .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C09CA07 . MICARDIS tableta 28x80mg       .  V* . Omejeno predpisovanje na stanja,.
. 003883  . telmisartan              .    . kjer je indicirano zdravljenje .
.     .                    .    . z zaviralcem angiotenzinske   .
.     .                    .    . konvertaze, ki pa je povzročil .
.     .                    .    . neželene učinke.        .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. B05BB01 . NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE0,9%    .  P  .                 .
. 003174  . plastenka 100ml            .    .                 .
.     . elektroliti              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. B05BB01 . NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE0,9%    .  P  .                 .
. 088358  . plastenka 250ml            .    .                 .
.     . elektroliti              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. B05BB01 . NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE0,9%    .  P  .                 .
. 088323  . plastenka 500ml            .    .                 .
.     . elektroliti              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C01BA08 . NEO-GILURYTMAL filmsko obložena    .  P  .                 .
. 022144  . tableta 100x20mg           .    .                 .
.     . prajmalin               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C01BA0S . NEO-GILURYTMAL filmsko obložena    .  P  .                 .
. 022128  . tableta 20x20mg            .    .                 .
.     . prajmalin               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C01BA08 . NEO-GILURYTMAL filmsko obložena    .  P  .                 .
. 022136  . tableta 50x20mg            .    .                 .
.     . prajmalin               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. B01AC04 . PLAVIX filmsko obložena tableta    .  V* . Za sekundarno preventivo    .
. 006408  . 28x75mg                .    . cerebrovaskularnih in      .
.     . klopidogrel              .    . kardiovaskularnih zapletov,   .
.     .                    .    . kadar obstajajo         .
.     .                    .    . kontraindikacije za uporabo   .
.     .                    .    . acetilsalicilne kisline. V   .
.     .                    .    . kombinaciji z acetilsalicilno  .
.     .                    .    . kislino za koronarne bolnike z .
.     .                    .    . vstavljeno žilno opornico.   .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C09CA07 . PRITOR 40 tableta 28x40mg       .  V* . Omejeno predpisovanje na    .
. 004944  . telmisartan              .    . stanja, kjer je indicirano   .
.     .                    .    . zdravljenje z zaviralcem    .
.     .                    .    . angiotenzinske konvertaze, ki  .
.     .                    .    . pa je povzročil neželene učinke..
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C09CA07 . PRITOR 80 tableta 28x80mg       .  V* . Omejeno predpisovanje na stanja,.
. 004928  . telmisartan              .    . kjer je indicirano zdravljenje .
.     .                    .    . z zaviralcem angiotenzinske   .
.     .                    .    . konvertaze, ki pa je povzročil .
.     .                    .    . neželene učinke.        .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. R03DC03 . SINGULAIR filmsko obložena tableta  .  P* . Samo na osnovi izvida      .
. 003239  . 28x10mg                .    . pulmologa.           .
.     . montelukast              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. R03DC03 . SINGULAIR žvečljiva tableta 28x5mg  .  P* . Samo na osnovi izvida      .
. 003263  . montelukast              .    . pulmologa.           .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C10AA01 . SINVACOR 80MG filmsko obložena    .  P* . Samo za sekundarno preventivo  .
. 004766  . tableta 28x80mg            .    . kardiovaskularnih bolezni ob  .
.     . simvastatin              .    . zvišanih vrednostih celokupnega .
.     .                    .    . holesterola( > 5,0 mmol/l)in LDL.
.     .                    .    . holesterola( > 3,0 mmol/l)ter za.
.     .                    .    . primarno preventivo v primerih .
.     .                    .    . zvišane celotne koronarne    .
.     .                    .    . ogroženosti > 20% v 10 letih,  .
.     .                    .    . če so vrednosti celokupnega   .
.     .                    .    . holesterola > 5 mmol/l in LDL  .
.     .                    .    . holesterola > 3,0 mmol/l.    .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J05AG03 . STOCRIN 100 MG kapsula 30x100mg    .  P  .                 .
. 004898  . efavirenz               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J05AG03 . STOCRIN 200 MG kapsula 90x200mg    .  P  .                 .
. 004901  . efavirenz               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J05AG03 . STOCRIN 50 MG kapsula 30x50mg     .  P  .                 .
. 004871  . efavirenz               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. V03AF01 . UROMITEXAN 400 MG filmsko obložena  .  P  .                 .
. 005177  . tableta 10x400mg           .    .                 .
.     . mesna                 .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. V03AF01 . UROMITEXAN 600 MG filmsko obložena  .  P  .                 .
. 005215  . tableta 10X600mg           .    .                 .
.     . mesna                 .    .                 .
.--------------------------------------------------------------------------------------------.


B. Sprememba razvrstitve zdravil

.--------------------------------------------------------------------------------------------.
. ATC   . Ime zdravila             . Spre- . Omejitev predpisovanja v breme .
. Delovna . Nelastniško ime            . memba . OZZ               .
. šifra  .                    . liste .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01MA03 . ABAKTAL tableta 10x400mg       .V- > P*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 000256  . pefloksacin              .    . predpisopvati kot zdravilo   .
.     .                    .    . prvega izbora za urinarne    .
.     .                    .    . in respiratorne okužbe,     .
.     .                    .    . razen če ni občutljivost    .
.     .                    .    . povzročitelja dokazana z    .
.     .                    .    . antibiogramom.         .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AD01 . ACIMOL suspenzija 100ml (750mg/5ml)  .V - > N.                 .
. 008036  . običajne kombinacije soli       .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AD01 . ACIMOL suspenzija 250ml (750mg/5ml)  .V - > N.                 .
. 059307  . običajne kombinacije soli       .    .                 .
.--------------------------------------------------------------------------------------------.
. A02AD01 . ACIMOL tableta 18x700mg        .V - > N.                 .
. 008028  . običajne kombinacije soli       .    .                 .
.--------------------------------------------------------------------------------------------.
. D07AC14 . ADVANTAN krema 15 g 0,1%       .V- > P .                 .
. 068942  . metilprednizolonaceponat       .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. D07AC14 . ADVANTAN mazilo 15 g 0,1%       .V- > P .                 .
. 068810  . metilprednizolonaceponat       .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A11CC03 . ALPHA D3 1MCG kapsula 50x1 mcg    .V- > P .                 .
. 087025  . alfakalcidol             .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A11CC03 . ALPHA D3 kapsula 50x0,25 mcg     .V- > P .                 .
. 080721  . alfakalcidol             .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV 2X prašek za peroral.   .P- > P*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 096938  . suspenzijo 70ml (457mg/5ml)      .    . predpisovati za okužbe,     .
.     . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz.    . povzročene s piogenim      .
.     .                    .    . streptokokom (angina,      .
.     .                    .    . skarlatina, šen, impetigo).   .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV 2X tableta 10x1000mg    .P- > P . Zdravila ni dovoljeno      .
. 000639  . amoksicilin in zaviralci beta     .    . predpisovati za okužbe,     .
.     . laktamaz               .    . povzročene s piogenim      .
.     .                    .    . streptokokom (angina,      .
.     .                    .    . skarlatina, šen, impetigo).   .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV 2X tableta 10x625mg    .p- > p*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 000906  . amoksicilin in zaviralci beta     .    . predpisovati za okužbe,     .
.     . laktamaz               .    . povzročene s piogenim      .
.     .                    .    . streptokokom (angina,      .
.     .                    .    . skarlatina, šen, impetigo).   .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV filmsko obložena tableta  .p- > p*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 069280  . 15X625mg               .    . predpisovati za okužbe,     .
.     . amoksicilin in zaviralci beta     .    . povzročene s piogenim      .
.     . laktamaz               .    . streptokokom (angina,      .
.     .                    .    . skarlatina, šen, impetigo).   .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV FORTE prašek za peroral.  .p- > p*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 005274  . suspenzijo 100ml (312,5mg/5ml)    .    . predpisovati za okužbe,     .
.     . amoksicilin in zaviralci beta     .    . povzročene s piogenim      .
.     . laktamaz               .    . streptokokom (angina,      .
.     .                    .    . skarlatina, šen, impetigo).   .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV prašek za peroral.     .p- > p*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 005274  . suspenzijo 100ml (156,25mg/5ml)    .    . predpisovati za okužbe,     .
.     . amoksicilin in zaviralci beta     .    . povzročene s piogenim      .
.     . laktamaz               .    . streptokokom (angina,      .
.     .                    .    . skarlatina, šen, impetigo).   .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV tableta 15x375mg      .p- > p*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 007048  . amoksicilin in zaviralci beta     .    . predpisovati za okužbe,     .
.     . laktamaz               .    . povzročene s piogenim      .
.     .                    .    . streptokokom (angina,      .
.     .                    .    . skarlatina, šen, impetigo).   .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C10AA02 . ARTEIN tableta 20x20mg        .p- > p*. Samo za sekundarno preventivo  .
. 000744  . lovastatin              .    . kardiovaskularnih bolezni ob  .
.     .                    .    . zvišanih vrednostih       .
.     .                    .    . celokupnega holesterola     .
.     .                    .    . ( > 5,0 mmol/l) in LDL     .
.     .                    .    . holesterola ( > 3,0 mmol/l) ter .
.     .                    .    . za primarno preventivo v    .
.     .                    .    . primerih zvišane celotne    .
.     .                    .    . koronarne ogroženosti > 20% v 10.
.     .                    .    . letih, če so vrednosti     .
.     .                    .    . celokupnega holesterola > 5   .
.     .                    .    . mmol/l in LDL holesterola > 3,0 .
.     .                    .    . mmol/l.             .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. B01AC06 . ASPIRIN 100 tableta 30x100mg     .N - > P.                 .
. 093025  . acetilsalicilna kislina        .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. N02BA01 . ASPIRIN 500 tableta 20x500mg     .P - > N.                 .
. 008559  . acetilsalicilna kislina        .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. N02BA01 . ASPIRIN 500 tableta 50x500mg     .P - > N.                 .
. 021512  . acetilsalicilna kislina        .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. N02BA01 . ASPIRIN DIREKT žvečljiva tableta   .P - > N.                 .
. 048836  . 10x500mg               .    .                 .
.     . acetilsalicilna kislina        .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01CR02 . AUGMENTIN filmsko obložena tableta  .P- > P*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 021121  . 15x625mg               .    . predpisovati za okužbe,     .
.     . amoksicilin in zaviralci beta     .    . povzročene s piogenim      .
.     . laktamaz               .    . streptokokom (angina,      .
.     .                    .    . skarlatina, šen, impetigo).   .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01CR02 . AUGMENTIN prašek za peroral.     .P- > P*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 021156  . suspenzijo 100ml           .    . predpisovati za okužbe,     .
.     . (312,5mg/5ml)             .    . povzročene s piogenim      .
.     . amoksicilin in zaviralci beta     .    . streptokokom (angina,      .
.     . laktamaz               .    . skarlatina, šen, impetigo.)   .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. N02CA52 . AVAMIGRAN svečka 6x          .V - > N.                 .
. 095141  . ergotamin, kombinacije brez      .    .                 .
.     . psiholeptikov             .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. N02CA52 . AVAMIGRAN tableta 20x         .V - > N.                 .
. 096881  . ergotamin, kombinacije brez      .    .                 .
.     . psiholeptikov             .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02BA01 . BELOMET tableta 35x200mg       .N - > P.                 .
. 011541  . cimetidin               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. M01AE01 . BONIFEN filmsko obložena tableta   .P - > N.                 .
. 064262  . 10x200mg               .    .                 .
.     . ibuprofen               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01DA39 . CEDAX kapsula 5x400mg         .V - > P.                 .
. 061840  . ceftibuten              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01DA39 . CEDAX suspenzija 60ml (36mg/1ml)   .V - > P.                 .
. 061832  . ceftibuten              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01MA02 . CIPRINOL tableta 10x250mg       .P- > P*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 037044  . ciprofloksacin            .    . predpisopvati kot zdravilo   .
.     .                    .    . prvega izbora za urinarne in  .
.     .                    .    . respiratorne okužbe, razen če ni.
.     .                    .    . občutljivost povzročitelja   .
.     .                    .    . dokazana z antibiogramom.    .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01MA02 . CIPRINOL tableta 10x500mg       .p- > P*. Zadravila ni dovoljeno     .
. 040398  . ciprofloksacin            .    . predpisopvati kot zdravilo   .
.     .                    .    . prvega izbora za urinarne in  .
.     .                    .    . respiratorne okužbe, razen če  .
.     .                    .    . ni občutljivost povzročitelja  .
.     .                    .    . dokazana z antibiogramom.    .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01MA02 . CIPROBAY 250 filmsko obložena tableta .P- > P*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 015628  . 10x250mg               .    . predpisopvati kot zdravilo   .
.     . ciprofloksacin            .    . prvega izbora za urinarne in  .
.     .                    .    . respiratorne okužbe, razen če  .
.     .                    .    . ni občutljivost povzročitelja  .
.     .                    .    . dokazana z antibiogramom.    .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01MA02 . CIPROBAY 500 filmsko obložena tableta .p- > P*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 022454  . 10X500mg               .    . predpisopvati kot zdravilo   .
.     . ciprofloksacin            .    . prvega izbora za urinarne in  .
.     .                    .    . respiratorne okužbe, razen če  .
.     .                    .    . ni občutljivost povzročitelja  .
.     .                    .    . dokazana z antibiogramom.    .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01MA02 . CIPROBAY 750 filmsko obložena tableta .p- > P*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 065765  . 10X750mg               .    . predpisopvati kot zdravilo   .
.     . ciprofloksacin            .    . prvega izbora za urinarne in  .
.     .                    .    . respiratorne okužbe, razen če  .
.     .                    .    . ni občutljivost povzročitelja  .
.     .                    .    . dokazana z antibiogramom.    .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01MA02 . CIPROBAY suspenzija 10g/100ml     .N- > P*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 022675  . (10.7g/17g znc in 98,1g topila)    .    . predpisopvati kot zdravilo   .
.     . ciprofloksacin            .    . prvega izbora za urinarne in  .
.     .                    .    . respiratorne okužbe, razen če  .
.     .                    .    . ni občutljivost povzročitelja  .
.     .                    .    . dokazana z antibiogramom.    .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01MA02 . CIPROBAY URO tableta 6x100mg     .P- > P*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 006750  . ciprofloksacin            .    . predpisopvati kot zdravilo   .
.     .                    .    . prvega izbora za urinarne in  .
.     .                    .    . respiratorne okužbe, razen če  .
.     .                    .    . ni občutljivost povzročitelja  .
.     .                    .    . dokazana z antibiogramom.    .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. N06AX14 . COAXIL tableta 30x12,5mg       .V - > P.                 .
. 077801  . tianeptin               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C09CA01 . COZAAR tableta 28x50mg        .V- > V*. Omejeno predpisovanje na stanja,.
. 059498  . losartan               .    . kjer je indicirano zdravljenje z.
.     .                    .    . zaviralcem angiotenzinske    .
.     .                    .    . konvertaze, ki pa je povzročil .
.     .                    .    . neželene učinke.        .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C04AD03 . DARTELIN tableta 20x400mg       .V- > V*. Samo za motnje arterijskega   .
. 036536  . pentoksifilin             .    . obtoka udov z na napor vezano  .
.     .                    .    . ishemično bolečino (stadij II). .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C09CA03 . DIOVAN 160MG kapsula, trda 28x160mg  .V- > V*. Omejeno predpisovanje na stanja,.
. 093858  . valsartan               .    . kjer je indicirano zdravljenje .
.     .                    .    . z zvarilcem angiotenzinske   .
.     .                    .    . kontvertaze, ki pa je povzročil .
.     .                    .    . neželene učinke.        .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C09CA03 . DIOVAN 80MG kapsula, trda 28x80mg   .V- > V*. Omejeno predpisovanje na stanja,.
. 093831  . valsartan               .    . kjer je indicirano zdravljenje z.
.     .                    .    . zaviralcem angiotenzinske    .
.     .                    .    . konvertaze, ki pa je povzročil .
.     .                    .    . neželene učinke.        .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. M01AE01 . DIVERIN obložena tableta 20x200mg   .P - > N.                 .
. 069361  . ibuprofen               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AF02 . DUOBLOC tableta 20x          .V - > N.                 .
. 002526  . običajne kombinacije soli       .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AF02 . DUOBLOC tableta 60x          .V - > N.                 .
. 044482  . običajne kombinacije soli       .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. D07AC04 . FLUACET gel 30 g 0,025%        .V - > P.                 .
. 067970  . fluocinolonacetonid          .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AD01 . GASTAL peroralna suspenzija 20x10ml  .V - > N.                 .
. 033952  . običajne kombinacije soli       .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AD01 . GASTAL tableta 60x750mg        .V - > N.                 .
. 033626  . običajne kombinacije soli       .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AD05 . GELUSIL LAC prašek 10x6,5g vrečke   .V - > N.                 .
. 090867  . almazilat               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AD05 . GELUSIL LAC tableta 50x500mg     .V - > N.                 .
. 090859  . almazilat               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C10AA02 . HOLETAR tableta 20x20mg        .P- > P*. Samo za sekundarno preventivo  .
. 082945  . lovastatin              .    . kardiovaskularnih bolezni ob  .
.     .                    .    . zvišanih vrednostih       .
.     .                    .    . celokupnega holesterola     .
.     .                    .    .( > 5,0 mmol/l)in LDL holesterola.
.     .                    .    .( > 3,0 mmol/l) ter za primarno .
.     .                    .    . preventivo v primerih zvišane  .
.     .                    .    . celostne koronarne ogroženosti .
.     .                    .    . > 20% v 10 letih, če so     .
.     .                    .    . vrednosti celokupnega      .
.     .                    .    . holesterola > 5 mmol/l in LDL  .
.     .                    .    . holesterola > 3,0 mmol/l.    .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. M01AE01 . IBUPROFEN obložena tableta 30x200mg  .P- > P*. Samo za otroke.         .
. 004138  . ibuprofen               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A06AD12 . IMPORTAL peroralni prašek 20x10 g   .V- > V*. Samo na osnovi izvida      .
. 086754  . laktitol               .    . gastroenterologa        .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AB04 . KOMPENSAN suspenzija vrečke      .V - > N.                 .
. 040851  . 20x300mg/5ml             .    .                 .
.     . dihidroksialuminijev natrijev karbonat.    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AB04 . KOMPENSAN tableta 20x300mg      .V - > N.                 .
. 044075  . dihidroksialuminijev natrijev karbonat.    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C10AA04 . LESCOL kapsula 28x20mg        .P - > P. Samo za sekundarno preventivo  .
. 088870  . fluvastatin              .    . kardiovaskularnih bolezni ob  .
.     .                    .    . zvišanih vrednostih celokupnega .
.     .                    .    . holesterola( > 5,0 mmol/l)in LDL.
.     .                    .    . holesterola( > 3,0 mmol/l)ter za.
.     .                    .    . primarno preventivo v primerih .
.     .                    .    . zvišane celotne koronarne    .
.     .                    .    . ogroženosti > 20% v 10 letih, če.
.     .                    .    . so vrednosti celokupnega    .
.     .                    .    . holesterola > 5 mmol/l in LDL  .
.     .                    .    . holesterola > 3,0 mmol/l.    .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C10AA04 . LESCOL kapsula 28x40mg        .P- > P*. Samo za sekundarno preventivo  .
. 088889  . fluvastatin              .    . kardiovaskularnih bolezni ob  .
.     .                    .    . zvišanih vrednostih       .
.     .                    .    . celokupnega holesterola     .
.     .                    .    .( > 5,0 mmol/l)in LDL holesterola.
.     .                    .    . ( > 3,0 mmol/l) ter za primarno .
.     .                    .    . preventivo v primerih zvišane  .
.     .                    .    . celotne koronarne ogroženosti  .
.     .                    .    . > 20% v 10 letih, če so     .
.     .                    .    . vrednosti celokupnega      .
.     .                    .    . holesterola > 5 mmol/l in LDL  .
.     .                    .    . holesterola > 3,0 mmol/l.    .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C10AA06 . LIPOBAY 0,1 filmsko obložena tableta .P- > P*. Samo za sekundarno preventivo  .
. 002003  . 30x0,1mg               .    . kardiovaskularnih bolezni ob  .
.     . cerivastatin             .    . zvišanih vrednostih celokupnega .
.     .                    .    . holesterola( > 5,0 mmol/l)in LDL.
.     .                    .    . holesterola ( > 3,0 mmol/l) ter .
.     .                    .    . za primarno preventivo v    .
.     .                    .    . primerih zvišane celotne    .
.     .                    .    . koronarne ogroženosti > 20% v 10.
.     .                    .    . letih, če so vrednosti     .
.     .                    .    . celokupnega holesterola > 5   .
.     .                    .    . mmol/l in LDL holesterola > 3,0 .
.     .                    .    . mmol/l.             .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C10AA06 . LIPOBAY 0,2 filmsko obložena tableta .P- > P*. Samo za sekundarno preventivo  .
. 002011  . 30x0,2mg               .    . kardiovaskularnih bolezni ob  .
.     . cerivastatin             .    . zvišanih vrednostih celokupnega .
.     .                    .    . holesterola( > 5,0 mmol/l)in LDL.
.     .                    .    . holesterola( > 3,0 mmol/l)ter za.
.     .                    .    . primarno preventivo v primerih .
.     .                    .    . zvišane celotne koronarne    .
.     .                    .    . ogroženosti > 20% v 10 letih, če.
.     .                    .    . so vrednosti celokupnega    .
.     .                    .    . holesterola > 5 mmol/l in LDL  .
.     .                    .    . holesterola > 3,0 mmol/l.    .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. M01AE02 . NALGESIN tableta 10x275mg       .P- > P*. Samo za otroke.         .
. 087742  . naproksen               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01MA06 . NOLICIN filmsko obložena tableta   .P- > P*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 056308  . 20x400mg               .    . predpisovati kot zdravilo prvega.
.     . norfloksacin             .    . izbora za urinarne in      .
.     .                    .    . respiratorne okužbe, razen če  .
.     .                    .    . ni občutljivost povzročitelja  .
.     .                    .    . dokazana z antibiogramom.    .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. N02BA01 . NU-SEALS 300 tableta 100x300mg    .P - > N.                 .
. 093254  . acetilsalicilna kislina        .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. M01AB05 . OLFEN 100 rectokapsula kapsula 5x100mg.P - > N.                 .
. 073180  . diklofenak              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. M01AB05 . OLFEN 100 SR depokapsula kaps 10x100mg.P - > N.                 .
. 084050  . diklofenak              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01MB04 . PALIN filmsko obložena tableta    .V- > V*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 062154  . 20x400mg               .    . predpisopvati kot zdravilo prvega.
.     . pipemidna kislina           .    . izbora za urinarne in      .
.     .                    .    . respiratorne okužbe, razen če  .
.     .                    .    . ni občutljivost povzročitelja  .
.     .                    .    . dokazana z antibiogramom.    .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01MB04 . PALIN trda kapsula 20x200mg      .V- > V*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 062111  . pipemidna kislina           .    . predpisopvati kot zdravilo   .
.     .                    .    . prvega izbora za urinarne in  .
.     .                    .    . respiratorne okužbe, razen če  .
.     .                    .    . ni občutljivost povzročitelja  .
.     .                    .    . dokazana z antibiogramom.    .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. R05DB13 . PANATUS filmsko obložena tableta   .P - > N.                 .
. 062200  . 10x20mg                .    .                 .
.     . butamirat               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. R05DB13 . PANATUS FORTE sirup 200ml (7,5mg/5ml) .P - > N.                 .
. 062006  . butamirat               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. R05DB13 . PANATUS FORTE tableta 10x50mg     .P - > N.                 .
. 062227  . butamirat               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. R05DB13 . PANATUS sirup 200ml (4mg/5ml)     .P - > N.                 .
. 030325  . butamirat               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01CR04 . PENACTAM prašek za peroral. suspenzijo.P- > P*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 004324  . 60ml (250mg/5ml)           .    . predpisovati za okužbe,     .
.     . sultamicilin             .    . povzročene s piogenim      .
.     .                    .    . streptokokom (angina,      .
.     .                    .    . skarlatina, šen, impetigo).   .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01CR04 . PENACTAM tableta 10x375mg       .P- > P*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 004375  . sultamicilin             .    . predpisovati za okužbe,     .
.     .                    .    . povzročene s piogenim      .
.     .                    .    . streptokokom (angina,      .
.     .                    .    . skarlatina, šen, impetigo).   .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C04AD03 . PENTILIN FORTE tableta retard     .V- > V*. Samo za motnje arterijskega   .
. 089907  . 20x600mg               .    . obtoka udov z na napor vezano  .
.     . pentoksifilin             .    . ishemično bolečino (stadij II). .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C04AD03 . PENTILIN tableta retard 20x400mg   .V- > V*. Samo za motnje arterijskega   .
. 089893  . pentoksifilin             .    . obtoka udov z na napor vezano  .
.     .                    .    . ishemično bolečino (stadij II). .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02BA07 . PYLORID tableta 28X400mg       .V- > V*. Samo na osnovi izvida      .
. 097195  . ranitidin-bizmutov citrat       .    . gastroenterologa.        .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02BA07 . PYLORID tableta 28x400mg       .V- > V*. Samo na osnovi izvida      .
. 097195  . ranitidin-bizmutov citrat       .    . gastroenterologa.        .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02BA02 . RANITAL 75MG tableta 10x75mg     .P- > P*. Samo za otroke.         .
. 000183  . ranitidin               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AD04 . RAVIDOL žvečljiva tableta 20x500mg  .V - > N.                 .
. 092096  . hidrotalcit              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01FA06 . RENICIN 150 tableta 10x150mg     .V - > P.                 .
. 068187  . roksitromicin             .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01FA06 . RENICIN 300 tableta 7x300mg      .V - > P.                 .
. 057762  . roksitromicin             .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. N05AX08 . RISPERDAL peroralna raztopina 100ml  .N - > P.                 .
. 003077  . (1mg/1ml)               .    .                 .
.     . risperidon              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AD04 . RUPURUT peroralna suspenzija 20x10ml .V - > N.                 .
. 004219  . hidrotalcit              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AD04 . RUPURUT suspenzija vrečke 50x10ml   .V - > N.                 .
. 060259  . (1 g/10ml)              .    .                 .
.     . hidrotalcit              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AD04 . RUPURUT tableta 100x500mg       .V - > N.                 .
. 075582  . hidrotalcit              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AD04 . RUPURUT tableta 20x500mg       .V - > N.                 .
. 075558  . hidrotalcit              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AD04 . RUPURUT tableta 50x500mg       .V - > N.                 .
. 075566  . hidrotalcit              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AD04 . RUTACID žvečljiva tableta 20x500mg  .V - > N.                 .
. 093718  . hidrotalcit              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02AD04 . RUTACID žvečljiva tableta 60x500mg  .V - > N.                 .
. 093726  . hidrotalcit              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. A02DA01 . SAB SIMPLEX peroralna suspenzija 30ml .P - > N.                 .
. 003980  . (64mg/1ml)              .    .                 .
.     . silikoni               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. R03AC02 . SALMO aerosol za inhaliranje 200 inh. .P - > N.                 .
. 087866  . (100 mcg/1 inh.)           .    .                 .
.     . salbutamol              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. R03CC02 . SALMO sirup 200ml (2mg/5mi)      .P - > N.                 .
. 087823  . salbutamol              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. R03CC02 . SALMO tableta 60x2mg         .P - > N.                 .
. 087831  . salbutamol              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. R05DB13 . SINECOD filmsko obložena tableta   .P - > N.                 .
. 061700  . butamirat               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. R05DB13 . SINECOD peroralne kapljice 20ml    .P - > N.                 .
. 061697  . (5mg/ml)               .    .                 .
.     . butamirat               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. R05DB13 . SINECOD sirup 200ml (7,5mg/5ml)    .P - > N.                 .
. 077224  . butamirat               .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C10AA01 . SINVACOR filmsko obložena tableta   .P- > P*. Samo za sekundarno preventivo  .
. 097268  . 20x10mg                .    . kardiovaskularnih bolezni ob  .
.     . simvastatin              .    . zvišanih vrednostih       .
.     .                    .    . celokupnega holesterola     .
.     .                    .    . ( > 5,0 mmol/l) in LDL     .
.     .                    .    . holesterola ( > 3,0 mmol/l) ter .
.     .                    .    . za primarno preventivo v    .
.     .                    .    . primerih zvišane celotne    .
.     .                    .    . koronarne ogroženosti > 20% v 10.
.     .                    .    . letih, če so vrednosti     .
.     .                    .    . celokupnega holesterola > 5   .
.     .                    .    . mmol/l in LDL holesterola > 3,0 .
.     .                    .    . mmol/l.             .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C10AA01 . SINVACOR filmsko obložena tableta   .P- > P*. Samo za sekundarno preventivo  .
. 097241  . 20x20mg                .    . kardiovaskularnih bolezni ob  .
.     . simvastatin              .    . zvišanih vrednostih celokupnega .
.     .                    .    . holesterola( > 5,0 mmol/l)in LDL.
.     .                    .    . holesterola( > 3,0 mmol/l)ter za.
.     .                    .    . primarno preventivo v primerih .
.     .                    .    . zvišane celotne koronarne    .
.     .                    .    . ogroženosti > 20% v 10 letih, če.
.     .                    .    . so vrednosti celokupnega    .
.     .                    .    . holesterola > 5 mmol/l in LDL  .
.     .                    .    . holesterola > 3,0 mmol/l.    .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C10AA01 . SINVACOR filmsko obložena tableta   .P- > P*. Samo za sekundarno preventivo  .
. 034002  . 28x40mg                .    . kardiovaskularnih bolezni ob  .
.     . simvastatin              .    . zvišanih vrednostih celokupnega .
.     .                    .    . holesterola( > 5,0 mmol/l)in LDL.
.     .                    .    . holesterola ( > 3,0 mmol/l) ter .
.     .                    .    . za primarno preventivo v    .
.     .                    .    . primerih zvišane celotne    .
.     .                    .    . koronarne ogroženosti > 20% v 10.
.     .                    .    . letih, če so vrednosti     .
.     .                    .    . celokupnega holesterola > 5   .
.     .                    .    . mmol/l in LDL holesterola > 3,0 .
.     .                    .    . mmol/l.             .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. D10AX03 . SKINOREN krema 30 g 20%        .V - > P.                 .
. 073237  . azelainska kislina          .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01FA10 . SUMAMED kapsula 6x250mg        .V - > P.                 .
. 032824  . azitromicin              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01FA10 . SUMAMED S tableta 2x500mg       .V - > P.                 .
. 096768  . azitromicin              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01FA10 . SUMAMED tableta 3x500mg        .V - > P.                 .
. 002593  . azitromicin              .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. D07AC04 . SYNALAR gel 30 g (0,25mg/1 g)     .V - > P.                 .
. 081205  . fluocinolonacetonid          .    .                 .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. J01MA01 . TARIVID filmsko obložena tableta   .V- > P*. Zdravila ni dovoljeno      .
. 082449  . 10x200mg               .    . predpisopvati kot zdravilo   .
.     . ofloksacin              .    . prvega izbora za urinarne in  .
.     .                    .    . respiratorne okužbe, razen če  .
.     .                    .    . ni občutljivost povzročitelja  .
.     .                    .    . dokazana z antibiogramom.    .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C04AD03 . TRENTAL 400 obložena tableta 20x400mg .V- > V*. Samo za motnje arterijskega   .
. 086460  . pentoksifilin             .    . obtoka udov z na napor vezano  .
.     .                    .    . ishemično bolečino (stadij II). .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C10AA01 . VASILIP filmsko oblozena tablata   .P- > P*. Samo za sekundarno preventivo  .
. 093580  . 20x10mg                .    . kardiovaskularnih bolezni ob  .
.     . simvastatin              .    . zvišanih vrednostih celokupnega .
.     .                    .    . holesterola( > 5,0 mmol/l)in LDL.
.     .                    .    . holesterola( > 3,0 mmol/l)ter za.
.     .                    .    . primarno preventivo v      .
.     .                    .    . primerih zvišane celotne    .
.     .                    .    . koronarne ogroženosti > 20% v 10.
.     .                    .    . letih, če so vrednosti     .
.     .                    .    . celokupnega holesterola > 5   .
.     .                    .    . mmol/l in LDL holesterola > 3,0 .
.     .                    .    . mmol/l.             .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. C10AA01 . VASILIP filmsko oblozena tablata   .P- > P*. Samo za sekundarno preventivo  .
. 093599  . 20x20mg                .    . kardiovaskularnih bolezni ob  .
.     . simvastatin              .    . zvišanih vrednostih       .
.     .                    .    . celokupnega holesterola     .
.     .                    .    . ( > 5,0 mmol/l) in LDL     .
.     .                    .    . holesterola ( > 3,0 mmol/l) ter .
.     .                    .    . za primarno preventivo v    .
.     .                    .    . primerih zvišane celotne    .
.     .                    .    . koronarne ogroženosti > 20% v 10.
.     .                    .    . letih, če so vrednosti     .
.     .                    .    . celokupnega holesterola > 5   .
.     .                    .    . mmol/l in LDL holesterola > 3,0 .
.     .                    .    . mmol/l.             .
.----------.---------------------------------------.-------.---------------------------------.
. M01AB05 . VOLTAREN svečka 10x50mg        .N - > P.                 .
. 094994  . diklofenak              .    .                 .
.--------------------------------------------------------------------------------------------.


C. Odstranitev zdravil, ki jim je potekla registracija in/ali jih ni več na slovenskem
  tržišču, z liste

.----------------------------------------------------------------------.
. ATC   . Ime zdravila                 . Sprememba .
. Delovna . Nelastniško ime               .  liste  .
. šifra  .                       .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01MA03 . ABAKTAL tableta 2x400mg           .  V - > N .
. 078778  . pefloksacin                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A02BA01 . ALTRAMET 300 tableta 40x300mg        .  P - > N .
. 003468  . cimetidin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A02BA01 . ALTRAMET disperzibilna tableta 150x200mg   .  P - > N .
. 080772  . cimetidin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A02BA01 . ALTRAMET disperzibilna tableta 35x200mg   .  P - > N .
. 080756  . cimetidin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A02BA01 . ALTRAMET disperzibilna tableta 50x200mg   .  P - > N .
. 080764  . cimetidin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A02BA01 . ALTRAMET filmsko obložena tableta 150x200mg .  P - > N .
. 003298  . cimetidin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A02BA01 . ALTRAMET filmsko obložena tableta 20x400mg  .  P - > N .
. 003506  . cimetidin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A02BA01 . ALTRAMET filmsko obložena tableta 30x800mg  .  P - > N .
. 080799  . cimetidin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A02BA01 . ALTRAMET filmsko obložena tableta 35x200mg  .  P - > N .
. 014591  . cimetidin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A02BA01 . ALTRAMET filmsko obložena tableta 50x200mg  .  P - > N .
. 003387  . cimetidin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A02BA01 . ALTRAMET lakirana tableta 40x600mg      .  P - > N .
. 080780  . cimetidin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A02BA01 . ALTRAMET sirup 125ml (200mg/5ml)       .  P - > N .
. 080802  . cimetidin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A02BA01 . ALTRAMET sirup 125ml (300mg/5ml)       .  P - > N .
. 080810  . cimetidin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A02BA01 . ALTRAMET tableta 50x400mg          .  P - > N .
. 003085  . cimetidin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV 2X suspenzija 140ml(457mg/5ml)  .  P - > N .
. 096946  . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz    .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV 2X suspenzija 50ml(457mg/5ml)   .  P - > N .
. 096911  . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz    .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV 2X tableta 1000mg 10x       .  P - > N .
. 083429  . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz    .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV 2X tableta 1000mg 14x       .  P - > N .
. 083798  . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz    .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CR02 . AMOKSiKLAV 2X tableta 1000mg 14x pret.omot  .  P - > N .
. 000787  . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz    .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV 2X tableta 1000mg 20x       .  P - > N .
. 083437  . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz    .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV 2X tableta 1000mg 20x pret.omot  .  P - > N .
. 000701  . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz    .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV 2X tableta 625mg 14x pretisni omot.  P - > N .
. 000817  . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz    .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV 2X tableta 625mg 20x pretisni omot.  P - > N .
. 000973  . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz    .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV filmsko obložena tableta 20x625mg .  P - > N .
. 090530  . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz    .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV filmsko obložena tableta 21x625mg .  P - > N .
. 069310  . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz    .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV kapljice 20ml(62,5mg/1ml)     .  P - > N .
. 018325  . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz    .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV tableta 12x1000mg (875+125)    .  P - > N .
. 065080  . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz    .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV tableta 20x375mg         .  P - > N .
. 090557  . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz    .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CR02 . AMOKSIKLAV tableta 21x375mg         .  P - > N .
. 069299  . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz    .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CA04 . AMOXIL prašek za peroral. suspenzijo 100ml  .  P - > N .
. 005193  . (250mg/5ml)                 .      .
.     . amoksicilin                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CA04 . AMOXIL tableta 16x500mg           .  P - > N .
. 005142  . amoksicilin                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. C10AA02 . ARTEIN tableta 20x40mg            .  P - > N .
. 000647  . lovastatin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CR02 . AUGMENTIN suspenzija 100ml (156,25mg/5ml)  .  P - > N .
. 021148  . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz    .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CR02 . AUGMENTIN tableta 15x375mg (250mg+125mg)   .  P - > N .
. 021091  . amoksicilin in zaviralci beta laktamaz    .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A03BB01 . BUSCOL tableta 20x10mg            .  P - > N .
. 075388  . butilskopolamin               .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01DA39 . CEDAX kapsula 10x200mg            .  V - > N .
. 061824  . ceftibuten                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01DA01 . CEPOREX kapsula 16x250mg           .  V - > N .
. 016381  . cefaleksin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01DA01 . CEPOREX prašek za peroral. suspenzijo 10ml  .  P - > N .
. 016438  . (100mg/1ml)                 .      .
.     . cefaleksin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01MA02 . CIPRINOL tableta 10x750mg          .  P - > N .
. 055336  . ciprofloksacin                .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N03AG02 . DIPROZIN obložena tableta 100x300mg     .  P - > N .
. 025364  . valpromid                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A07AA09 . EDICIN kapsula 20x125mg           .  V - > N .
. 059587  . vankomicin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A07AA09 . EDICIN kapsula 20x250mg           .  V - > N .
. 059641  . vankomicin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N02BE01 . EFFERALGAN 150MG svečka 10x150mg       .  P - > N .
. 021911  . paracetamol                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N02BE01 . EFFERALGAN 300MG svečka 10x300mg       .  P - > N .
. 021903  . paracetamol                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N02BE01 . EFFERALGAN 80MG svečka 10x80mg        .  P - > N .
. 021938  . paracetamol                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. D04AX  . EURAX dermalna raztopina 60ml 10%      .  P - > N .
. 030546  . drugi pripravki za lajšanje srbenja     .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. D04AX  . EURAX krema 60 g 10%             .  P - > N .
. 030538  . drugi pripravki za lajšanj srbenja      .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N06DA03 . EXELON kapsula 28x1mg            .  V* - > N .
. 011770  . rivastigmin                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N02BA01 . FORTALGIN P kapsula 20x325mg         .  P - > N .
. 042250  . acetilsalicilna kislina           .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. R01AD01 . GNADION prsilo za nos 200 vpihov (50 mcg/1  .  P - > N .
. 035513  . vpih)                    .      .
.     . beklometazon                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. CIOAA02 . HOLETAR tableta 20x40mg           .  P - > N .
. 082953  . lovastatin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. S01FA05 . HOMATROPIN kapljice za oko 10ml 2%      .  P - > N .
. 037664  . homatropin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. M01AE01 . IBUPROFEN obložena tableta 30x200mg     .  P - > N .
. 038806  . ibuprofen                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. M01AE01 . IBUPROFEN tableta 30x400mg          .  P - > N .
. 057541  . ibuprofen                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. M01AE01 . IBUPROFEN tableta 30x600mg          .  P - > N .
. 057576  . ibuprofen                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A10AC02 . INSULONG GPP raztopina za injiciranje 1x 400 .  P - > N .
. 039586  . ie/10ml                    .      .
.     . svinjski insulin               .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A10AC03 . INSULONG SPP raztopina za injiciranje 1x400 .  P - > N .
. 039594  . ie/10ml                   .      .
.     . svinjski insulin               .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A10AB02 . INSULRAP GPP raztopina za injiciranje 1x400 .  P - > N .
. 068144  . ie/10ml                   .      .
.     . goveji insulin                .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A10AB02 . INSULRAP GPP steklenička 1x10ml (100ie/1ml) .  P - > N .
. 055239  . svinjski insulin               .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A10AB03 . INSULRAP SPP raztopina za injiciranje 1x400 .  P - > N .
. 068128  . ie/10ml                   .      .
.     . svinjski insulin               .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A10AB03 . INSULRAP SPP steklenička 1 x10ml (100ie/1ml) .  P - > N .
. 005444  . svinjski insulin               .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. M01AE03 . KETONAL kapsula 50x50mg           .  P - > N .
. 043451  . ketoprofen                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. M01AE03 . KETONAL tableta 30x50mg           .  P - > N .
. 027235  . ketoprofen                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. C09CA01 . LARTAN tableta 20x50mg            .  V - > N .
. 038261  . losartan                   .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N02BE01 . LEKADOL sirup 100ml (120mg/5ml)       .  P - > N .
. 097152  . paracetamol                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N02BE01 . LEKADOL sirup 125ml (120mg/5ml)       .  P - > N .
. 055700  . paracetamol                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N02BE01 . LEKADOL svečka 10x200mg           .  P - > N .
. 055689  . paracetamol                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N02BE01 . LEKADOL tableta 10x120mg           .  P - > N .
. 055670  . paracetamol                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N02BE01 . LEKADOL tableta 10x500mg           .  P - > N .
. 055530  . paracetamol                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. C10AA06 . LIPOBAY 0,3 filmsko obložena tableta 30x0,3mg.  P - > N .
. 002046  . cerivastatin                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A10BB02 . MELDIAN tableta 30x250mg           .  P - > N .
. 028304  . klopropamid                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. M01AB05 . NAKLOFEN RETARD gastro tableta 28x100mg   .  P - > N .
. 000485  . diklofenak                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. C08CA05 . NIFEDIPlN tableta 50x10mg          .  P - > N .
. 060135  . nifedipin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. D01AA01 . NISTATIN mazilo 5 g             .  V - > N .
. 029262  . nistatin                   .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. G01AA01 . NISTATIN vaginaleta 15x100.000ie       .  V - > N .
. 056014  . nistatin                   .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01DA06 . NOVOCEF sirup 50ml 125mg/5ml         .  P - > N .
. 050830  . cefuroksim                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01CF02 . ORBENIN kapsula 100x250mg          .  P - > N .
. 060186  . kloksacilin                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. B03AA01 . ORFERON peroralne kapljice 10ml (20mg fe/1ml).  P - > N .
. 046051  . železov (II) glicin sulfat          .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. B03AA01 . ORFERON retrad tableta 30x100mg       .  P - > N .
. 060321  . železov (II) glicin sulfat          .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01MB04 . PALIN kapsula 100x200mg           .  V - > N .
. 030260  . pipemidna kislina              .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N02BE01 . PARACETAMOL sirup 150ml (120mg/5ml)     .  P - > N .
. 068179  . paracetamol                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. C04AD03 . PENTILIN FORTE retard tableta 100x600mg   .  V - > N .
. 089915  . pentoksifilin                .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. C04AD03 . PENTILIN tableta 100x600mg          .  V - > N .
. 063673  . pentoksifilin                .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. C04AD03 . PENTILIN tableta 20x400mg          .  V - > N .
. 001015  . pentoksifilin                .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. C04AD03 . PENTILIN tableta 20x600mg          .  V - > N .
. 063681  . pentoksifilin                .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01MB04 . PIMIDEL kapsula 20x200mg           .  V - > N .
. 066192  . pipemidna kislina              .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N02BE01 . PLICET sirup 100ml (120mg/5ml)        .  P - > N .
. 073229  . paracetamol                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. G01AF02 . PLIMYCOL vaginalna tableta 3x200mg      .  P - > N .
. 055360  . klotrimazol                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01FA06 . RENICIN 100MG tableta 10x100mg        .  V - > N .
. 073431  . roksitromicin                .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01FA06 . RENICIN 100MG tableta 12x100mg        .  V - > N .
. 073407  . roksitromicin                .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01FA06 . RENICIN 100MG tableta 20x100mg        .  V - > N .
. 073423  . roksitromicin                .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01FA06 . RENICIN 300 tableta 5x300mg         .  V - > N .
. 083720  . roksitromicin                .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01FA06 . RENICIN tableta 10x300mg           .  V - > N .
. 057770  . roksitromicin                .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01FA06 . RENICIN tableta 12x150mg           .  V - > N .
. 068241  . roksitromicin                .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01FA06 . RENICIN tableta 20x150mg           .  V - > N .
. 068268  . roksitromicin                .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. M01AX01 . RODANOL S tableta za raztapljanje 10x1g   .  P - > N .
. 079677  . nabumeton                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01EE01 . SINERSUL FORTE tableta 10x960mg       .  P - > N .
. 077003  . sulfametoksazol in trimetoprim        .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01EE01 . SINERSUL sirup 100ml (240mg/5ml)       .  P - > N .
. 077585  . sulfametoksazol in trimetoprim        .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01EE01 . SINERSUL tableta 20x120mg          .  P - > N .
. 077615  . sulfametoksazol in trimetoprim        .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01EE01 . SINERSUL tableta 20x480mg          .  P - > N .
. 032271  . sulfametoksazol in trimetoprim        .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. D10AX03 . SKINOREN krema 50g 20%            .  V - > N .
. 073245  . azelainska kislina              .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N04BB01 . SYMETREL tableta 60x100mg          .  P - > N .
. 032948  . amantadin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01MA01 . TARIVID 400 filmsko obložena tableta 10x400mg.  V - > N .
. 082457  . ofloksacin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01MA01 . TARIVID lakirana tableta 20x200mg      .  V - > N .
. 082481  . ofloksacin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01MA01 . TARIVID lakirana tableta 50x200mg      .  V - > N .
. 082503  . ofloksacin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J01EA01 . UROTRIM tableta 20x100mg           .  P - > N .
. 034630  . trimetoprim                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.

D. Zdravila, ki so po dogovoru med ZZZS in Ministrstvom za
zdravstvo R Slovenije lahko v prometu in so razvrščena na liste

.----------------------------------------------------------------------.
. ATC   . Ime zdravila                 .  Lista  .
. Delovna . Nelastniško ime               .      .
. šifra  .                       .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. H01BA02 . ADIURETIN SD NASAL kapljice za nos      .   P   .
. 074853  . dezmopresin                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A02AB01 . ALUDROX tableta 50x400mg           .   P   .
. 068616  . aluminijev hidroksid             .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. P03AA04 . ANTABUS tableta 50x400mg           .   P   .
. 000094  . disulfiram                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N04AA01 . ARTANE tableta 100x2mg            .   P   .
. 016675  . triheksifenidil               .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N04AA01 . ARTANE tableta 100x5mg            .   P   .
. 016748  . triheksifenidil               .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N04AA01 . ARTANE tableta 20x2mg            .   P   .
. 090964  . triheksifenidil               .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N04AA01 . ARTANE tableta 20x5mg            .   P   .
. 090972  . triheksifenidil               .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N03AD01 . ASAMID sirup 200ml (250mg/5ml)        .   P   .
. 008346  . etosuksimid                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. S01FA01 . ATROPIN kapljice za oko 10ml 0,5%      .   P   .
. 009237  . atropin                   .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. S01FA01 . ATROPIN kapljice za oko 10ml 1%       .   P   .
. 009253  . atropin                   .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N03AB52 . HYDANPHEN kapsula 100x(50+100)mg       .   P   .
. 037842  . fenitoin,kombinacije             .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. C03BA04 . HYGROTON tableta 20x25mg           .   P   .
. 038008  . klortalidon                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. J04AC01 . ISOZID tableta 100x50mg           .   P   .
. 077658  . izoniazid                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N04BD01 . JUMEX tableta 50x5mg             .   P   .
. 042072  . selegilin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. M03BX01 . LIORESAL 10 tableta 50x10mg         .   P   .
. 045683  . baklofen                   .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. M03BX01 . LIORESAL 25 tableta 50x25mg         .   P   .
. 045691  . baklofen                   .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. A07EC02 . PENTASA tableta 100x500mg          .   P   .
. 003301  . mesalazin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N06BA04 . RITALIN tableta 30x10mg           .   P   .
. 031925  . metilfenidat                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. B01AA07 . SINTROM tableta 20x4mg            .   P   .
. 045519  . acenokumarol                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. B01AA07 . SINTROM tableta 30x4mg            .   P   .
. 055832  . acenokumarol                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. S01AB02 . SULFASOL 4% kapljice za oko 10ml 4% (40mg/ml).   P   .
. 080675  . sulfafurazol                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N03AD01 . SUXINUTIN kapsula 100x250mg         .   P   .
. 081655  . etosuksimid                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N03AD01 . SUXINUTIN kapsula 50x50mg          .   P   .
. 060712  . etosuksimid                 .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N04BB01 . SYMETREL kapsula 30x100mg          .   P   .
. 040665  . amantadin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N04BB01 . SYMETREL kapsula 60x100mg          .   P   .
. 098914  . amantadin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. N04BB01 . SYMETREL tableta 20x100mg          .   P   .
. 000086  . amantadin                  .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.
. C03EA01 . TIAREN kapsula 40x              .   P   .
. 085391  . hidroklorotiazid in diuretiki, ki      .      .
.     . varčujejos kalijem              .      .
.----------.----------------------------------------------.------------.

Legenda:

P  pozitivna lista

V  vmesna lista

P*  omejitev predpisovanja zdravil s pozitivne liste v breme OZZ 

V*  omejitev predpisovanja zdravil z vmesne liste v breme OZZ 

N  nerazvrščena zdravila


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti