Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2331. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1999 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS99), stran 6649.

Na podlagi 152. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter na podlagi 229. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1999 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS99)
Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 1999, ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije na 201. seji dne 28. 3. 2000 in ki izkazuje:
A) Bilanca stanja na dan 31. 12. 1999:
Aktiva                  (v milijonih tolarjev)
Finančna sredstva                    672.404
Osnovna sredstva                      2.914
Skupna aktiva                      675.318
Pasiva
Skupne obveznosti                    585.834
Rezerve                          89.484
Skupna pasiva                      675.318
B) Izkaz uspeha za obdobje od 1. 1.
do 31. 12. 1999:             (v milijonih tolarjev)
Prihodki                         22.385
Odhodki                          20.591
Neto tečajne razlike                   38.399
Presežek prihodkov nad odhodki              40.193
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 1999 se razporedi za:
                     (v milijonih tolarjev)
Prenos v rezerve za tečajne razlike            38.399
Prenos na račun posebnih rezerv
(splošnih rezerv)                     1.555
Sredstva za proračun Republike Slovenije           240
Skupna razdelitev                     40.193
Št. 450-03/89-2/23
Ljubljana, dne 31. maja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti