Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2283. Odredba o obliki in vsebini obrazca zahtevka za izdajo dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo, stran 6536.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o izvozu blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 31/00) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
O D R E D B O
o obliki in vsebini obrazca zahtevka za izdajo dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo
1. člen
Ta odredba določa obrazec zahtevka za izdajo dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo, ki je naveden v Prilogi k tej odredbi in je njen sestavni del.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 541-22/99-27
Ljubljana, dne 22. maja 2000.
dr. Marjan Senjur l. r.
Minister za ekonomske odnose
in razvoj
(1) Vpiše se, če proizvajalec ni identičen z izvoznikom.

(2) Vpiše se šifra države, kot je navedeno v uredbi za izvajanje
carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99).

(3) Izpolniti, če je država znana.

(4) Če se vlaga zahtevek za več vrst blaga, vlagatelj zahtevka v
prilogi k temu zahtevku navede podroben seznam oziroma opis blaga
z navedbo podatkov, ki so zahtevani v rubrikah št. 9, 9a, 9b, 10
in 10a (kolikor se vrednost ne nanaša na vse blago skupaj,
navesti tudi podatke, zahtevane v rubrikah 10b in 10c).

(5) Vpiše se petmestna oznaka ter oznaka podskupine, kot je
navedeno v seznamu blaga z dvojno rabo, ki je sestavni del sklepa
o določitvi blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 45/00).

(6) V enoti mere, kot je navedeno v fakturi.

(7) Vpiše se tarifna številka na 9-mestnem nivoju.

(8) Vpiše se deklarirani (zahtevani) carinski postopek izvoza
blaga, kot je določeno v uredbi za izvajanje carinskega zakona
(Uradni list RS, št. 46/99) in sicer: (10) dokončni izvoz; (21)
Začasni izvoz na oplemenitenje - predelavo; (23) Začasni izvoz
blaga, ki se bo vrnilo v nespremenjenem stanju; (31) Ponovni
izvoz blaga.

(9) Navesti število prilog.

OPOMBA: Pristojni organ izpolni podatka v rubriki št. 2 in 3,
ostale rubrike izpolni vlagatelj zahtevka.


AAA Zlata odličnost