Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2281. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda - Inštituta za hidravlične raziskave, stran 6534.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) je Vlada Republike Slovenije na 157. seji dne 11. 5. 2000 sprejela
S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave
1. člen
Prvi odstavek 4. člena sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave (Uradni list RS, št. 73/94 in 65/99) se spremeni tako, da se glasi:
“Dejavnost Hidroinštituta se v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) glasi:
– DD/20.100   Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa,
– DD/20.300   Stavbno mizarstvo,
– DD/20.510   Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
– DE/22.110   Izdajanje knjig,
– DE/22.130   Izdajanje revij in periodike,
– DE/22.150   Drugo založništvo,
– DH/25.230   Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo,
– DH/25.240   Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas,
– DI/26.660   Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca,
– DJ/28.1    Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov,
– DJ/28.750   Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.,
– DK/29.1    Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, razen motorjev za letala 
        in motorna vozila,
– DK/29.560   Proizvodnja strojev za druge posebne namene,
– DL/33.200   Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in 
        naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje,
– DL/33.300   Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje,
– F/45.240   Hidrogradnja in urejanje voda,
– F/45.250   Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
– F/45.340   Druge inštalacije pri gradnjah,
– F/45.500   Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljavci strojev,
– K/70.100   Poslovanje z lastnimi nepremičninami,
– K/70.200   Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/71.320   Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem,
– K/71.330   Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
– K/71.340   Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.,
– K/72.200   Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
– K/72.300   Obdelava podatkov,
– K/72.400   Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
– K/72.600   Druge računalniške dejavnosti,
– K/73.101   Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
– K/73.102   Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
– K/74.201   Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje,
– K/74.203   Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje,
– K/74.204   Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
– K/74.300   Tehnično preizkušanje in analiziranje,
– K/74.841   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– M/80.422   Drugo izobraževanje,
– O/91.120   Dejavnost strokovnih združenj,
– O/92.51    Dejavnost knjižnic in arhivov.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-23/99-3
Ljubljana, dne 11. maja 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti