Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2000 z dne 12. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2000 z dne 12. 5. 2000

Kazalo

1904. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini in poteku sekundarijata, stran 4645.

Na podlagi zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99) ter 9. in 27. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 in 22/98) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 33. redni seji dne 4. 4. 2000 sprejela
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini in poteku sekundarijata
1. člen
V pravilniku o vsebini in poteku sekundarijata (Uradni list RS, št. 83/97) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
“Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) skladno s tretjim odstavkom 14. člena zakona o zdravniški službi na podlagi javnega pooblastila načrtuje, organizira, vodi, usklajuje in nadzira izvajanje sekundarijata.”
2. člen
V 26. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Če kandidat neopravičeno ne pride na preizkus usposobljenosti ali odstopi od že pričetega preizkusa, se šteje, da preizkusa ni opravil.”
3. člen
V prilogi št. 1 se pri 1. poglavju (Vsebina, trajanje in organizacija sekundarijata) v drugi alinei drugega odstavka številka »2« nadomesti s številko »4«. Trajanje sekundarijata na kirurgiji (obvezni del) se tako podaljša za 2 meseca, torej traja skupno 4 mesece.
4. člen
V prilogi št. 1 se pri 1. poglavju Vsebina, trajanje in organizacija sekundarijata, tretja, četrta in peta alinea drugega odstavka: »– pediatrija ali – psihiatrija ali – ginekologija s porodništvom«, prenesejo v tretji odstavek za alineo »– otorinolaringologija«.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začnejo dne 1. 6. 2000.
Št. 175/2000
Ljubljana, dne 4. aprila 2000.
Predsednik
Skupščine
Zdravniške zbornice Slovenije
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Soglašam!
dr. Marjan Jereb, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti