Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1848. Sklep o oddaji delno komunalno urejenega stavbnega zemljišča za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta, stran 4449.

Na podlagi 47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) in drugega odstavka 3. člena pravilnika o prodaji, oddaji v zakup ali najem, oddaji za gradnjo in menjavi stavnih zemljišč v lasti Občine Sveta Ana je Občinski svet občine Sveta Ana na 1. izredni seji dne 31. 3. 2000 sprejel
S K L E P
o oddaji delno komunalno urejenega stavbnega zemljišča za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta
I
Izvede se javni razpis za oddajo komunalno urejenega stavbnega zemljišča za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta v centru naselja Sveta Ana.
II
Gradnja poslovno stanovanjskega objekta bo potekala na parceli št. 318/2 k. o. Kremberk v izmeri 767 m2. Parcela je v naravni pašnik 4 katastrski razred in leži v območju naselja, kjer je po odloku o začasnih prostorsko ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Lenart (Uradni list SRS, št. 2/89 in Uradni list RS, št. 24/93) predvidena za pozidavo poslovno stanovanjskega objekta (lokali z mirno dejavnostjo).
III
Cena delno komunalno urejenega zemljišča po cenilnem zapisniku sodno zapriseženega cenilca Kocuvana iz Maribora znaša 13,191.000 SIT.
Kupnino za zgoraj navedeno delno komunalno urejeno stavbno zemljišče bo Občina Sveta Ana poračunala z izbranim ponudnikom kot protivrednost za določeno poslovno površino v pritličju poslovno stanovanjskega objekta, zgrajeno do IV. gradbene faze.
IV
Javni razpis oddaje stavbnega zemljišča za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta objavi župan v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46502-001/2000
Sveta Ana, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.