Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1847. Sklep o višini stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč z vodovodom, stran 4449.

Na podlagi 42. in 43. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter v skladu s 4.c členom odloka o komunalnem prispevku v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 78/99) ter 6. in 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na svoji 7. seji sprejel
S K L E P
o višini stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč z vodovodom
I
S tem sklepom se določa način ugotovitve in višina izhodiščne cene sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč z vodovodnimi priključki, na območju Občine Sveta Ana, za katera se obračunava plačilo sorazmernega dela stroškov (komunalni prispevek), na osnovi 4.c člena odloka o komunalnem prispevku v Občini Sveta Ana.
II
Višina sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi objekti javne infrastrukture se določi skladno z odlokom Občine Sveta Ana o določitvi povprečne gradbene cene, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Sveta Ana, ki se določi letno ter sklepom Občine Sveta Ana o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območij kompleksnega urejanja stavbnih zemljišč:
– za nove objekte, ki bodo grajeni in priključeni izven območij kompleksnega urejanja stavbnih zemljišč,
– za obstoječe objekte, ki jih bodo investitorji prizidali ali nadzidali, rekonstruirali ali jim spreminjali namembnost, izven območij kompleksnega urejanja stavbnih zemljišč.
III
V primeru, da je sorazmerni del stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč z javnim vodovodnim omrežjem izračunan na podlagi 4.c člena odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 78/99), nižji od 225.000 SIT, se le-ta obračuna za nove priključke na javno vodovodno omrežje, ne glede na površino objektov v višini 225.000 SIT.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42007-001/99
Sveta Ana, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.