Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1846. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana, stran 4446.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 6. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) ter na podlagi 81. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 1. izredni seji dne 31. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Sveta Ana ter tiste med naselji v Občini Sveta Ana in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Sveta Ana, ter med naselji v Občini Sveta Ana in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-3/00 z dne 22. 3. 2000.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Sveta Ana odlok o kategorizaciji lokalnih cest in javnih poti v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 71/98).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34404-10/99
Sveta Ana, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.