Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1845. Sklep o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v upravljanju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 4446.

Na podlagi zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84 in 26/90), statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) ter odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 17. seji dne 30. 3. 2000 sprejel
S K L E P
o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v upravljanju Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
Enoletna najemnina za najem grobov na pokopališčih v Šmartnem, Podgorju, Šmiklavžu, Pamečah in na Selah znaša:
SIT
družinski grob                 3.100
enojni grob                   2.400
žarni grob                   2.400
otroški grob                  2.400
grobnica                    5.700
V ceni ni vračunan davek na dodano vrednost.
2. člen
Za uporabo mrliške vežice v Šmartnem, Pamečah in Šmiklavžu se zaračunava:
SIT
– za en dan uporabe vežice           7.100
– za dva dni uporabe vežice           9.350
V ceni so vračunani stroški čiščenja, ogrevanja, električne energije in komunalnih storitev.
V ceni ni vračunan davek na dodano vrednost.
3. člen
Zbrana sredstva iz 1. in 2. člena tega sklepa se namensko uporabljajo za vzdrževanje in urejanje pokopališč ter za vzdrževanje pokopaliških objektov (mrliških vežic).
4. člen
Sredstva zbrana na podlagi 1. in 2. člena tega sklepa se zbirajo na računu Mestne občine Slovenj Gradec, ki upravlja s pokopališči.
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35207-02/99
Slovenj Gradec, dne 6. aprila 2000.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.