Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1844. Sklep o začasni razglasitvi za spomenik, stran 4445.

Na podlagi 14. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 37. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) ter na predlog Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine iz Celja izdajam
S K L E P
o začasni razglasitvi za spomenik
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne in estetske vrednote ter zagotovi nadaljnji obstoj, se začasno razglasijo za spomenike:
1. Arheološki park Ajdovski gradec – Vranje,
2. Podružnična cerkev Sv. Jakoba starejšega – Telče,
3. Podružnična cerkev Sv. Jurija – Trnovec,
4. Podružnična cerkev Sv. Florjana – Sevnica,
5. Podružnična cerkev Sv. Lovrenca – Okroglice,
6. Župnijska cerkev Sv. Janeza Krstnika – Šentjanž,
7. Kapela Sv. Nikolaja – Boštanj,
8. Podružnična cerkev Sv. Mihaela – Kompolje.
2. člen
Strokovne podlage za začasno razglasitev spomenikov, varstveni režimi in mapne kopije so sestavni del tega sklepa, vendar se ne objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 61700-0001/00
Sevnica dne, 19. aprila 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.