Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1843. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4445.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 5. 4. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo s št. 71/4 – dvorišče, v izmeri 167 m2, ki je vpisana v ZKV: seznam VII., k.o. Sevnica.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše od ZKV: seznam VII, k.o. Sevnica, vpiše v nov ZKV te iste k.o., in v tem novem ZKV vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46200-0026/96
Sevnica, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.