Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1842. Odredba o določitvi enosmerne prometne ureditve na delu javne poti št. 872386 - Planinska cesta, stran 4445.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena odloka o občinskih cestah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 101/99 in 13/00), 5. člena odloka o varnosti cestnega prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 93/99) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 5. 4. 2000 sprejel
O D R E D B O
o določitvi enosmerne prometne ureditve na delu javne poti št. 872386 – Planinska cesta
1. člen
Ta odredba določa enosmerno prometno ureditev na delu javne poti št. 872386 (zač. R2-424) Planinska cesta – za bloki (kon. R2-424), na odseku od priključka odcepa za dovoz k bloku Planinska 29, do začetka parkirišča pri bloku Planinska 26, iz smeri Planine.
2. člen
Območje enosmerne ulice se označi s predpisano prometno signalizacijo.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34300-0021/98
Sevnica, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.