Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1841. Odredba o določitvi dvosmerne prometne ureditve na delu javne poti št. 872346 - obvozna cesta za železnino - priključek za vrtec, stran 4444.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena odloka o občinskih cestah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 101/99 in 13/00), 5. člena odloka o varnosti cestnega prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 93/99) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 5. 4. 2000 sprejel
O D R E D B O
o določitvi dvosmerne prometne ureditve na delu javne poti št. 872346 – obvozna cesta za železnino – priključek za vrtec
1. člen
Ta odredba določa dvosmerno prometno ureditev na delu javne poti št. 872346 (zač. R3-679) obvozna cesta za železnino – priključek za vrtec 1-2 (kon. LZ 373050), na odseku od priključka na R3-679/3909 (nasproti Lisce) do odcepa za vrtec.
2. člen
Območje dvosmerne ulice se označi s predpisano prometno signalizacijo.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34300-0031/98
Sevnica, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.