Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1838. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo, stran 4441.

Na podlagi 28. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 5. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo
1. člen
V odloku o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/94, 1/97, 25/97, 63/97), se v 4. členu na koncu točke b), pod postavko 6, doda dejavnost “O 92.6 ŠPORTNA DEJAVNOST: 92.610 Obratovanje športnih objektov, 92.623 Druge športne dejavnosti.“
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02100-0001/00
Sevnica, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.