Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1836. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ribnica, stran 4440.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95 in 41/96) in statutarnega sklepa Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Ribnica, na predlog Vrtca Ribnica na 9. redni seji dne 6. 4. 2000 sprejel
S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ribnica
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ribnica po posameznih programih znašajo mesečno na otroka:
1. I. starostna skupina (od 1. do 3. leta – jaslični oddelek)      51.512 SIT
2. II. starostna skupina (od 3. leta do vstopa v šolo)         39.540 SIT
2. člen
Cene iz 1. člena začnejo veljati 1. aprila 2000.
3. člen
Po uveljavitvi cen iz 1. člena tega sklepa se cene usklajujejo ob vsaki spremembi izhodiščne plače v RS. Ob uskladitvi cen vrtec vračuna novo izhodiščno plačo in hkrati tudi statistično ugotovljeno rast cen na drobno, če le-ta presega 3%.
Ob vsaki uskladitvi cen Vrtec Ribnica izdela predlog novih cen in ga predloži v soglasje občinski upravi.
Vrtec začne obračunavati storitve po usklajenih cenah s prvim dnem naslednjega meseca po pridobitvi pisnega soglasja iz prejšnjega odstavka.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in izobesi na oglanih deskah Vrtca Ribnica.
Št. 01-602-1/97
Ribnica, dne 6. aprila 2000.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.