Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1827. Sklep o načinu, roku ter obrazcu za dajanje podpore zahtevi za razpis naknadnega referenduma o spremembi 19. člena v odloku o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina, stran 4414.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 71. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99, 22/00, popr. 28/00) je podžupan v funkciji župana Občine Loška dolina sprejel
S K L E P
o načinu, roku ter obrazcu za dajanje podpore zahtevi za razpis naknadnega referenduma o spremembi 19. člena v odloku o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina
I
Podporo za razpis referenduma o spremembi 19. člena v odloku o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina dajejo volivci z območja celotne Občine Loška dolina z osebnim podpisovanjem pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
II
Rok za dajanje podpore zahtevi iz 1. točke tega sklepa je 45 dni, od vključno 8. 5. 2000 do vključno 21. 6. 2000.
III
Podporo iz I. točke dajejo volivci na obrazcu:
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03206-3/2000
Loška Dolina, dne 21. aprila 2000.
Podžupan
v funkciji župana
Občine Loška Dolina
Branko Troha, prof. zgod. in soc. l. r.