Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1824. Sklep o javni razgrnitvi - osnutka odloka o ureditvenem načrtu namakanja Kalce - Naklo in - osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško, stran 4404.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 44/97), zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 in 26/97 ter odločbe US RS št. 6/94, 45/94, 9/96, 44/96) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je župan Občine Krško sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi – osnutka odloka o ureditvenem načrtu namakanja Kalce–Naklo in – osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško
I
Javno se razgrne osnutek odloka o ureditvenem načrtu namakanja Kalce–Naklo in osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško.
II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško, CKŽ 14. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem listu RS.
Osnutek odloka o ureditvenem načrtu namakanja Kalce–Naklo bo razgrnjen tudi v Krajevni skupnosti Podbočje, kjer bo tudi organizirana javna obravnava.
III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško, CKŽ 14.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-23/99-605
352-11/99-606
Krško, dne 21. aprila 2000.
Župan
Občine Krško
Franci Bogovič l. r