Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1823. Sklep o določitvi novih cen programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu "Martin Krpan" Cerknica, stran 4403.

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačičilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 31. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95 in št. 51/96) je Občinski svet občine Cerknica sprejel
S K L E P
o določitvi novih cen programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica
I. CENE PROGRAMOV VZGOJE IN VARSTVA
1. člen
Cene programov vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica znašajo mesečno:
1. Prva starostna skupina – do 3 let         58.555 SIT
2. Druga starostna skupina – od 3 do 7 let      41.780 SIT
3. Integrirani otroci s posebnimi
potrebami za 1 oddelek doplačilo           83.857 SIT
4. Skrajšan program priprave na šolo
na mesec za 1 oddelek                303.622 SIT
5. Program cicibanovih uric na mesec
za 1 oddelek                    112.356 SIT
6. Oddelek za otroke s posebnimi
potrebami – cena na otroka na mesec         254.600 SIT
2. člen
Prispevek staršev iz prve in druge alinee 1. točke tega sklepa je prispevek za prisotnost otroka 21 dni v mesecu.
Za dneve odstotnosti otroka, se staršem odračuna nepripravljena hrana, kar znaša 240 SIT na dan.
II. CENE KRAJŠIH PROGRAMOV
4. člen
Cena poldnevnega programa 4 do 5 ur za otroke stare od 2 do 7 let:
– z zajtrkom in kosilom     23.090 SIT
– s kosilom           21.830 SIT
– z zajtrkom           20.360 SIT
– brez hrane           19.100 SIT
6. člen
Vrtec izstavi ustanovitelju za opravljene storitve mesečni obračun, ki vsebuje naslednje podatke:
– potrebna sredstva za dejavnost vrtca (za vsakega vključenega otroka se upošteva cena programa, ki ga obiskuje),
– število otrok v posameznih programih,
– sredstva zbrana iz prispevkov staršev.
7. člen
Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija – do 30. septembra, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 285 SIT na dan – za delovne dneve vrtca.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu, cene programov pa se uporabljajo od 1. 4. 2000 dalje.
9. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo in vrstvo v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica, z dnem veljavnosti 1. 11. 1999.
Št. 15204-00014/2000-5
Cerknica, dne 18. aprila 2000.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.