Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1819. Sklep o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, stran 4398.

Na podlagi 78. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 28/98 in 6/99), 2. člena pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 32/95 in 10/98) ter 75. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 9/95) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 36. seji dne 20. 4. 2000 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V pravilniku o kartici zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 10/98 in 87/99) se v 6. členu doda tretji odstavek, ki glasi:
“Na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska narodnostna skupnost so podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena izpisani tudi v jeziku italijanske ali madžarske narodnostne skupnosti.”
2. člen
Spremeni se prva alinea 11. člena pravilnika, in sicer:
Za besedami “do 18. leta starosti” se doda beseda “in” ter za besedami “in njihove družinske člane” se doda naslednje besedilo “razen oseb, ki uveljavljajo zdravstveno varstvo v Republiki Sloveniji na podlagi mednarodnih pogodb”.
Sedanji uvodni stavek drugega odstavka 11. člena se priključi prvi alinei 11. člena pravilnika.
Prva alinea drugega odstavka 11. člena postane druga alinea 11. člena pravilnika in se ji za besedo “osebe” doda še besedilo “in osebe, ki uveljavljajo zdravstveno varstvo v Republiki Sloveniji na podlagi mednarodnih pogodb”.
Vsi drugi odstavki 11. člena pravilnika se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0202/36-1-/2000
Ljubljana, dne 20. aprila 2000.
Predsednik
Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Sandi Bartol l. r.