Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1817. Sklep o spremembi sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji, stran 4396.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena in prvega odstavka 30. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji
1
V sklepu o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99) se v tretjem odstavku besedilo “prodajni tečaj Banke Slovenije za nakup deviz za vpis 120 dnevnih blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju“ nadomesti z besedilom: “povprečni tečaj na deviznem trgu, ki se uporablja tudi za izvajanje tretjega odstavka 7. člena pogodb o sodelovanju bank in Banke Slovenje pri posegih na trgu tujega denarja in ga Banka Slovenije dnevno objavlja na svoji spletni strani“.
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 11. aprila 2000.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.