Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1816. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so bila v času od 31. januarja do 31. marca 2000 izdana dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji, stran 4395.

Na podlagi petindvajsete alinee 55. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
S E Z N A M
fitofarmacevtskih sredstev, za katera so bila v času od 31. januarja do 31. marca 2000 izdana dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji
I. Fitofarmacevtska sredstva, za katera so bila v času od 31. januarja do 31. marca 2000 izdana dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji:
II. Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-103/00-2
Ljubljana, dne 10. aprila 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano