Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1813. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o avtobusnih voznih redih, stran 4391.

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98, 7/99 – odl. US in 65/99) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o avtobusnih voznih redih
1. člen
V pravilniku o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS, št. 29/00) se v peti alinei 3. člena za točko e) doda nova točka f), ki se glasi: “režim obratovanja linije”.
2. člen
Besedilo drugega odstavka 7. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: “Predloge voznih redov iz prejšnjega odstavka predloži domači prevoznik v usklajevanje na obrazcu katerega obvezne vsebine so Priloga 1 tega pravilnika, ter v elektronski obliki v skladu z navodili o podatkovni bazi avtobusnega voznorednega sistema, ki so sestavni del Priloge 1 pravilnika o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS, št. 29/00).“.
3. člen
Priloga 1 se v delu, ki ureja obvezne vsebine obrazca voznega reda spremeni in nadomesti s Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-1/98
Ljubljana, dne 18. aprila 2000.
Minister
za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.