Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2000 z dne 13. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2000 z dne 13. 4. 2000

Kazalo

1485. Odredba o pogojih za tranzit pošiljk krompirja, ki se prekladajo v Luki Koper, stran 3845.

Na podlagi 1., 2. in 15. točke 56. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o pogojih za tranzit pošiljk krompirja, ki se prekladajo v Luki Koper
1. člen
Da se prepreči nevarnost vnosa povzročitelja rjave gnilobe krompirja (Ralstonia solanacearum), ni dovoljeno odpiranje pošiljk krompirja iz neevropskih držav, razen iz Izraela, ki se obravnavajo kot tranzitne, in se v Luki Koper prekladajo v druga prevozna sredstva.
2. člen
Odpiranje pošiljk krompirja iz Izraela iz prejšnjega člena te odredbe je dovoljeno pod naslednjimi pogoji:
– pošiljko krompirja mora spremljati originalno fitosanitarno spričevalo iz Izraela, ki zagotavlja, da so izpolnjene zahteve države uvoznice;
– pretovor pošiljke krompirja iz ladje neposredno ali prek začasnega skladišča v druga prevozna sredstva (v nadaljnjem besedilu: pretovor pošiljke krompirja) je dovoljen le v navzočnosti fitosanitarnega inšpektorja in carinskega delavca;
– območje pretovora pošiljke krompirja in gibanje na le-tem se omeji s premično ograjo;
– pošiljka krompirja se lahko začasno skladišči v za to namenjenem začasnem skladišču na območju pretovora pošiljke krompirja, ki ga odredi in nadzira fitosanitarni inšpektor;
– med pretovorom pošiljke krompirja fitosanitarni inšpektor opravi inšpekcijski pregled in po potrebi izda fitosanitarno spričevalo za reeksport;
– pri inšpekcijskem pregledu fitosanitarni inšpektor v primeru suma na navzočnost povzročitelja rjave gnilobe vzame vzorce in jih pošlje na testiranje v pooblaščeni laboratorij;
– stroške laboratorijskih analiz plača prevoznik oziroma njegov zastopnik;
– če je potrebno, se po opravljenem pretovoru pošiljke krompirja odredi razkuževanje strojev ali opreme in delovnega območja, kjer je prišlo do pretovora pošiljke krompirja.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-33/00
Ljubljana, dne 5. aprila 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost