Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2000 z dne 7. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2000 z dne 7. 4. 2000

Kazalo

1478. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 2000, stran 3828.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) ter v zvezi s 3., 4. in 9. členom uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95 in 26/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 2000
1. člen
V drugem odstavku 16. člena uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 2000 (Uradni list RS, št. 103/99) se številka »11« nadomesti s številko »10«.
2. člen
V 18. členu se:
– v osmi alinei številka »14« nadomesti s številko »15«
– v deveti alinei številka »15« nadomesti s številko »16« in
– v deseti alinei številka »16« nadomesti s številko »17«.
3. člen
Priloga 5 k uredbi se dopolni tako, da se:
– za tarifno številko 8414 80 900 doda besedilo, ki se glasi:
» 8419    Stroji, naprave in laboratorijska oprema (vključno električno
       ogrevani), za obdelavo materiala s spremembo temperature, kot je
       ogrevanje, kuhanje, žganje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija,
       pasterizacija, parjenje, sušenje, izhlapevanje, vplinjevanje,
       kondenzacija ali hlajenje, razen gospodinjskih strojev in naprav;
       pretočni in akumulacijski grelniki
       za vodo, neelektrični
8419 50   – Toplotni izmenjalniki:
8419 50 900 – – drugi «
in
– za tarifno številko 8547 90 000 se doda besedilo, ki se glasi:
»9023 00   Instrumenti, aparati in modeli, namenjeni za demonstriranje (npr. pri
       pouku ali na razstavah), ki niso primerni za kaj drugega; deli in
       pribor
9023 00 800 – Drugo «
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen te uredbe se uporablja do 31. maja 2000.
Št. 424-06/98-9
Ljubljana, dne 6. aprila 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost