Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2000 z dne 31. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2000 z dne 31. 3. 2000

Kazalo

1395. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtomobilske ceste Višnja Gora-Bič, stran 3696.

Na podlagi 45.č člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtomobilske ceste Višnja Gora–Bič
1. člen
V 19. členu uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtomobilske ceste Višnja Gora–Bič (Uradni list RS, št. 35/96) se besedilo desete alinee prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– dvostranski bencinski servis na parc. št. 64/4, 64/12, 831 in 63/2, 63/6, 830/1, 830/2 k.o. Gorenja vas«.
V prvem stavku drugega odstavka se za besedama »naftnih derivatov« doda besedi »za lokalne potrebe«.
Za tretjim odstavkom, ki določa pogoje za nadomestitev objektov iz desete alinee, se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Nadomestni servis za prodajo naftnih derivatov za potrebe daljinskega prometa bo lociran v območju počivališča Podsmreka iz 8. člena.«
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/98-5
Ljubljana, dne 30. marca 2000.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost