Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000

Kazalo

1285. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje "Potrošnik" v Murski Soboti, stran 3602.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota dne 21. 3. 2000 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti
I
Javno se razgrne odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti, ki ga je pod številko projekta ZN 8/00 izdelala družba ZEU – družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., M. Sobota, Staneta Rozmana 5, Murska Sobota.
II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Mestne občine Murska Sobota, oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospdarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na sedežu mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve odloka bo organizirana javna razprava (obravnava), kraj in čas le-te bo določen naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko k osnutku odloka dajo vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti pisne pripombe. Le-te se naslovijo na Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, M. Sobota (III. vhod, II. nadstropje, soba št. 20).
Št. 35003-25/00
Murska Sobota, dne 21. marca 2000.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost