Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000

Kazalo

1284. Poročilo Volilne komisije občine Ljutomer o izidu glasovanja za prve volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer 20. 2. 2000, stran 3594.

P O R O Č I L O
Volilne komisije občine Ljutomer o izidu glasovanja za prve volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer 20. 2. 2000
Volilna komisija občine Ljutomer je na seji dne 21. 2. 2000 na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane svetov krajevnih skupnosti Občine Ljutomer na volitvah dne 20. 2. 2000 in zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti pri ugotavljanju izida glasovanja
ugotovila:
I
1. Na volitvah, dne 20. 2. 2000 je imelo pravico voliti 9859 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
2. Na volitvah je skupaj glasovalo 3520 volivcev ali 35,70% od vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati. Vsi volivci so glasovali po volilnih imenikih. S potrdilom ni glasoval nihče. Po pošti ni glasoval nihče.
II
KRAJEVNA SKUPNOST CEZANJEVCI
Za volitve članov Sveta KS Cezanjevci dne 20. 2. 2000 je bilo vpisanih v volilne imenike 591 volivcev. Glasovalo je 401 volivcev oziroma 67,85%. Oddanih je bilo 401 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti je bilo 25 neveljavnih glasovnic.
Svet krajevne skupnosti Cezanjevci šteje devet članov sveta. Za območje krajevne skupnosti je oblikovanih pet volilnih enot.
I. Volilna enota 1, ki obsega naselje Cezanjevci. Volijo se trije člani sveta.
Za volitve članov Sveta KS Cezanjevci dne 20. 2. 2000 je bilo v tej volilni enoti oddanih 117 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 5 neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek   Datum rojstva   Naslov       Število
                   st. preb.      Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Marjan Rudolf   9. 11. 1955   Cezanjevci 49      45
2. Franc Novak    15. 9. 1943   Cezanjevci 14      55
3. Anton Markovič   3. 12. 1949   Cezanjevci 27      29
4. Klaus Pušenjak   13. 1. 1971   Cezanjevci 17 a     71
5. Bojan Vunderl   18. 10. 1958   Cezanjevci 10 a     57
6. Bojan Hladen    26. 6. 1964   Cezanjevci 11e     22
7. Dušan Murkovič   3. 7. 1963   Cezanjevci 62      34
----------------------------------------------------------------
II. Volilna enota 2, ki obsega naselje Branoslavci. Volita se dva člana sveta.
Za volitve članov Sveta KS Cezanjevci dne 20. 2. 2000 je bilo v tej volilni enoti oddanih 98 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 4 neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva   Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Marjan Zadravec  29. 9. 1966    Branoslavci 1     74
2. Marko Filipič   23. 4. 1966    Branoslavci 16    26
3. Andrej Trstenjak  23. 7. 1969    Branoslavci 21b    59
4. Miran Novak    12. 3. 1973    Branoslavci 11    14
----------------------------------------------------------------
III. Volilna enota 3, ki obsega naselje Vogričevci. Volita se dva člana sveta.
Za volitve članov Sveta KS Cezanjevci dne 20. 2. 2000 je bilo v tej volilni enoti oddanih 97 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 6 neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva   Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Franc Slokan    15. 9. 1953    Vogričevci 24     67
2. Kristijan Stajnko 23. 5. 1979    Vogričevci 6     20
3. Stanislav Senčar  2. 1. 1955    Vogričevci 17     19
4. Jožef Lepoša    19. 3. 1954    Vogričevci 23     32
5. Stanislav Rakuša  19. 8. 1955    Vogričevci 34     18
----------------------------------------------------------------
IV. Volilna enota 4, ki obsega naselje Zgornji Kamenščak. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Cezanjevci dne 20. 2. 2000 je bilo v tej volilni enoti oddanih 60 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 6 neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva  Naslov       Število
                   st. preb.      Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Franc Kosi    13. 9. 1949   Zg. Kamenščak 16    22
2. Zdenko Vogrinec  17. 5. 1953   Zg. Kamenščak 7     32
----------------------------------------------------------------
V. Volilna enota 5, ki obsega naselje Vidanovci. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Cezanjevci dne 20. 2. 2000 je bilo v tej volilni enoti oddanih 29 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, so bile 4 neveljavne glasovnice.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva  Naslov       Število
                   st. preb.      Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Alojz Tarča    18. 5. 1965   Vidanovci 12      16
2. Danijel Novak   5. 10. 1959   Vidanovci 16       9
3. Jožef Feuš    4. 1. 1962    Vidanovci 7       0
----------------------------------------------------------------
KRAJEVNA SKUPNOST CVEN
Svet krajevne skupnosti Cven šteje sedem članov sveta. Za območje krajevne skupnosti so oblikovane štiri volilne enote.
Za volitve članov Sveta KS Cven dne 20. 2. 2000 je bilo vpisanih v volilne imenike 1102 volivcev. Glasovalo je 473 volivcev oziroma 42,92%. Oddanih je bilo 473 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti je bilo 6 neveljavnih glasovnic.
I. Volilna enota 1, ki obsega naselje Cven. Volijo se trije člani sveta.
Za volitve članov Sveta KS Cven dne 20. 2. 2000 je bilo v tej volilni enoti oddanih 176 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bila 1 neveljavna glasovnica.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek       Datum rojstva  Naslov    Število
                      st. preb.   Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Anton Heric       31. 12. 1940  Cven 102b     103
2. Franc Mlinarič     5. 4. 1945   Cven 76      95
3. Branko Smodiš      1. 9. 1965   Cven 77c      95
4. Daniel Vargazon     28. 8. 1963   Cven 14      89
5. Danijel Lihtenvalner  28. 8. 1956   Cven 53      76
----------------------------------------------------------------
II. Volilna enota 2, ki obsega naselje Mota. Volita se dva člana sveta.
Za volitve članov Sveta KS Cven dne 20. 2. 2000 je bilo v tej volilni enoti oddanih 114 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, sta bili 2 neveljavni glasovnici.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek   Datum rojstva   Naslov       Število
                   st. preb.      Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Joško Pal    23. 11. 1953   Mota 47a        64
2. Jožef Peterka  9. 7. 1956    Mota 15         88
3. Dušan Roškar   6. 7. 1948    Mota 48         50
----------------------------------------------------------------
III. Volilna enota 3, ki obsega del naselja Krapje od št. 1–35. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Cven dne 20. 2. 2000 je bilo v tej volilni enoti oddanih 109 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, sta bili 2 neveljavni glasovnici.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva   Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Simon Smodiš    30. 12. 1970   Krapje 7       95
2. Mirko Žibrek    14. 7. 1939    Krapje 1       12
----------------------------------------------------------------
IV. Volilna enota 4, ki obsega del naselja Krapje od št. 36 do 78. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Cven dne 20. 2. 2000 je bilo v tej volilni enoti oddanih 74 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bila 1 neveljavna glasovnica.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva    Naslov     Število
                     st. preb.    Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Darko Slekovec  2. 12. 1967     Krapje 44      11
2. Franc Slavič   28. 9. 1961     Krapje 57a      62
----------------------------------------------------------------
KRAJEVNA SKUPNOST KRIŠTANCI, ŠALINCI, GRLAVA,
Svet krajevne skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava šteje devet članov sveta. Za območje krajevne skupnosti so oblikovane tri volilne enote.
Za volitve članov Sveta KS Krištanci, Šalinci, Grlava je bilo vpisanih v volilne imenike 291 volivcev. Glasovalo je 121 volivcev oziroma 41,58%. Oddanih je bilo 121 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, so bile 3 neveljavne glasovnice.
I. Volilna enota 1, ki obsega naselje Krištanci. Volijo se trije člani sveta.
Za volitve članov Sveta KS Krištanci, Šalinci, Grlava je bilo v tej volilni enoti oddanih 31 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, sta bili 2 neveljavni glasovnici.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek      Datum rojstva  Naslov     Število
                     st. preb.    Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Marijan Rus      25. 1. 1957   Krištanci 16     10
2. Sonja Filipič     5. 3. 1951   Krištanci 1a     15
3. Jerica Roškar     1. 3. 1969   Krištanci 13     16
4. Jožef Kolbl      19. 3. 1955   Krištanci 9b     12
5. Alojz Karba      21. 9. 1955   Krištanci 4     15
6. Emil Viktor Polanič  18. 6. 1955   Krištanci 11     13
----------------------------------------------------------------
II. Volilna enota 2, ki obsega naselje Šalinci. Volijo se trije člani sveta.
Za volitve članov Sveta KS Krištanci, Šalinci, Grlava je bilo v tej volilni enoti oddanih 60 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bila 1 neveljavna glasovnica.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva   Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Venčeslav Ostrc  6. 9. 1949    Šalinci 18      39
2. Janez Božič    25. 11. 1956   Šalinci 23      25
3. Miran Nemec    1. 8. 1950    Šalinci 1b      21
4. Milan Slavič    2. 8. 1944    Šalinci 21      50
5. Slavica Sunčič   12. 6. 1950    Šalinci 36      32
----------------------------------------------------------------
III. Volilna enota 3, ki obsega naselje Grlava. Volijo se trije člani sveta.
Za volitve članov Sveta KS Krištanci, Šalinci, Grlava je bilo v tej volilni enoti oddanih 30 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, ni bilo neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek      Datum rojstva  Naslov     Število
                     st. preb.    Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Gabrijela Taljan   11. 3. 1968   Grlava 22a      17
2. Alojz Novak      16. 3. 1948   Grlava 3       13
3. Anton Cof       21. 11. 1938  Grlava 1a      17
4. Jože Grantaša     13. 3. 1958   Grlava 19a      13
5. Anton Krajnc     31. 1. 1969   Grlava 26      21
----------------------------------------------------------------
KRAJEVNA SKUPNOST LJUTOMER
Za volitve članov Sveta KS Ljutomer je bilo vpisanih v volilne imenike 3639 volivcev. Glasovalo je 881 volivcev oziroma 24,21%. Oddanih je bilo 881 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti je bilo 40 neveljavnih glasovnic.
Svet krajevne skupnosti Ljutomer šteje devet članov sveta. Za območje krajevne skupnosti je oblikovanih pet volilnih enot.
I. Volilna enota 1, ki obsega del naselja Ljutomer, in sicer naslednje ulice: Bratov Pihlar, I. Kaučiča, Staneta Rozmana, Janka Ribiča, Lendavska cesta, Ormoška cesta št. 8 in št. od 10 do 61, Rajh Nade št. 2, 4, 6, 8, 10, 10a, 12, 16, 18, 20, 20a, 20b, 22, 24, Stari trg št. 1, 3, 7, 9, 9a, 10, 10a, 11, 12, 13, Ulica ob progi, Ul. dr. Frana Kovačiča, Vinka Megle, Volkmerjeva ul., Zacherlova ul., Jeruzalemska c., Poljska pot, Cvetlična ulica, Ul. A. Trstenjaka, Ul. V. prekomorske brigade, Užiška ulica, Vrta ulica, Fulneška.
Volijo se trije člani sveta.
Za volitve članov Sveta KS Ljutomer je bilo v tej volilni enoti oddanih 300 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 9 neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva  Naslov       Število
                   st. preb.      Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Srečko Tratnik  17. 12. 1964  Zacherlova 12      135
2. Daniel Zelko   18. 6. 1965   Frana Kovačiča 18    145
3. Franc Makoter   15. 12. 1948  Ante Trstenjaka 17   159
4. Irena Cvetko   21. 6. 1955   Ante Trstenjaka 2    111
5. Veronika Bogdan  14. 1. 1946   Bratov Pihlar 13    105
6. Niko Jandl    16. 11. 1977  Zacherlova 18      119
----------------------------------------------------------------
II. Volilna enota 2, ki obsega del naselja Ljutomer, in sicer naslednje ulice: Cankarjeva cesta, Cesta na vilo, Glavni trg, Joška Berdena, Jureša Cirila, Kajuhova ulica, Kerenčičeva ulica, Kidričeva ulica, Prešernova ulica, Ptujska cesta, Rajh Nade št. 7, 9, 11, 13, 15, 17, Razlagova ulica, Slavka Osterca, Stari trg št. 2, 4, 6, 8, Trg Jakoba Babiča, Vrazova ulica, Postružnikova ul., Mestni breg, Miklošičev trg, Aškerčeva ulica, Jurčičeva ulica, Ulica 9. maja, Ormoška ulica št. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Cesta I. slov. tabora, Cvetka Golarja, Kolodvorska ulica, Soboška cesta, Viktorja Kukovca, Grossmanova ul., Maistrova ul., Ul. Jana Baukarta, Babinska cesta, Ul. Rada Pušenjaka.
Volijo se trije člani sveta.
Za volitve članov Sveta KS Ljutomer je bilo v tej volilni enoti oddanih 267 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti je bilo 8 neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Marija Gaberc    10. 11. 1955  Prešernova 27     186
2. Aleksander Vogrinec 24. 4. 1973  Viktorja Kukovca 10  176
3. Milena Špolar    13. 2. 1949  Postružnikova 6    129
4. Anton Stajnko    28. 10. 1942  Kidričeva 23     168
----------------------------------------------------------------
III. Volilna enota 3, ki obsega naselje Spodnji Kamenščak. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Ljutomer je bilo v tej volilni enoti oddanih 99 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 9 neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek   Datum rojstva  Naslov        Število
                  st. preb.       Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Gregor Žižek   15. 1. 1973   Sp. Kamenščak 9a     90
----------------------------------------------------------------
IV. Volilna enota 4, ki obsega naselje Noršinci. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Ljutomer je bilo v tej volilni enoti oddanih 67 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 14 neveljavnih glasovnic.
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek   Datum rojstva   Naslov       Število
                   st. preb.      Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Franc Štih   20. 2. 1948    Noršinci 3        53
----------------------------------------------------------------
V. Volilna enota 5, ki obsega naselje Babinci. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Ljutomer je bilo v tej volilni enoti oddanih 148 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, ni bilo neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva   Naslov     Število
                     st. preb.    Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Franc Jureš    2. 11. 1957    Babinci 28     113
2. Jožef Vaupotič   16. 3. 1951    Babinci 34a     13
3. Stanislav Sever  14. 8. 1951    Babinci 41      22
----------------------------------------------------------------
KRAJEVNA SKUPNOST MALA NEDELJA
Za volitve članov Sveta KS Mala Nedelja je bilo vpisanih v volilne imenike 1008 volivcev. Glasovalo je 461 volivcev oziroma 45,73%. Oddanih je bilo 461 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 9 neveljavnih glasovnic.
Svet krajevne skupnosti Mala Nedelja šteje devet članov sveta. Za območje krajevne skupnosti je oblikovanih šest volilnih enot.
I. Volilna enota 1, ki obsega del naselja Drakovci od 1 do 62 in del naselja Moravci od 34 do 157. Volita se dva člana sveta.
Za volitve članov Sveta KS Mala Nedelja je bilo v tej volilni enoti oddanih 150 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 5 neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek      Datum rojstva  Naslov     Število
                     st. preb.    Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Franc Majcen     25. 11. 1944  Drakovci 42     52
2. Feliks Jerebič    22. 10. 1954  Moravci 75      19
3. Vladimir Bolkovič   13. 4. 1956   Moravci 38      20
4. Stanislav Poštrak   17. 8. 1962   Moravci 47      49
5. Jožefa Ritonja    5. 4. 1953   Moravci 92      16
6. Frančišek Trstenjak  11. 9. 1940   Moravci 34      20
7. Oton Gašparič     15. 2. 1965   Moravci 47a     55
----------------------------------------------------------------
II. Volilna enota 2, ki obsega naselje Bučkovci. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Mala Nedelja je bilo v tej volilni enoti oddanih 48 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bila 1 neveljavna glasovnica.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva  Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Stanislav Sobočan  12. 10. 1969  Bučkovci 59      27
2. Zlatka Ritonja    11. 8. 1958   Bučkovci 40      20
----------------------------------------------------------------
III. Volilna enota 3, ki obsega naselje Mala Nedelja in del naselja Moravci od 1 do 33. Volita se dva člana sveta.
Za volitve članov Sveta KS Mala Nedelja je bilo v tej volilni enoti oddanih 51 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bila 1 neveljavna glasovnica.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva  Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Izidor Slekovec   15. 1. 1941   Mala Nedelja 22    37
2. Janez Matjašič   1. 8. 1940   Mala Nedelja 6     26
3. Božo Mlinarič    29. 7. 1965   Mala Nedelja 10    17
4. Jožef Kosi     22. 1. 1957   Moravci 2        5
5. Mirka Bezjak    20. 2. 1952   Mala Nedelja 26     4
6. Vladimir Smrekar  7. 8. 1950   Moravci 5        9
----------------------------------------------------------------
IV. Volilna enota 4, ki obsega del naselja Drakovci od 63 do 111. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Mala Nedelja je bilo v tej volilni enoti oddanih 57 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bila 1 neveljavna glasovnica.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva  Naslov      Število
            st. preb.             Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Vladimir Žerdin   6. 7. 1972   Drakovci 110      2
2. Silvester Perko   26. 12. 1952  Drakovci 63      40
3. Marija Zmazek    23. 3. 1976   Drakovci 69      14
----------------------------------------------------------------
V. Volilna enota 5, ki obsega naselje Kuršinci. Volita se dva člana sveta.
Za volitve članov Sveta KS Mala Nedelja je bilo v tej volilni enoti oddanih 89 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, ni bilo neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva   Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Viljem Vajda    30. 5. 1942    Kuršinci 60      67
2. Stanko Holc    16. 9. 1961    Kuršinci 4      26
3. Mirko Karba    2. 7. 1943    Kuršinci 21a     57
4. Roman Hojs     5. 8. 1966    Kuršinci 32a     26
----------------------------------------------------------------
VI. Volilna enota 6, ki obsega naselje Bodislavci. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Mala Nedelja je bilo v tej volilni enoti oddanih 66 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilna enoti je bila 1 neveljavna glasovnica.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva   Naslov     Število
                     st. preb.    Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Milan Murkovič   24. 4. 1965    Bodislavci 19    49
2. Franc Bitežnik   3. 7. 1942    Bodislavci 39    16
----------------------------------------------------------------
KRAJEVNA SKUPNOST RADOSLAVCI
Za volitve članov Sveta KS Radoslavci je bilo vpisanih v volilne imenike 498 volivcev. Glasovali so 203 volivci oziroma 40,76%. Oddanih je bilo 203 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 6 neveljavnih glasovnic.
Svet krajevne skupnosti Radoslavci šteje sedem članov sveta. Za območje krajevne skupnosti so oblikovane tri volilne enote.
I. Volilna enota 1, ki obsega naselji Radoslavci in Sitarovci. Volijo se trije člani sveta.
Za volitve članov Sveta KS Radoslavci je bilo v tej volilni enoti oddanih 85 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, so bile 4 neveljavne glasovnice.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva  Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Janez Rudolf     20. 12. 1948  Radoslavci 45     66
2. Mirko Hanžel     15. 3. 1963   Radoslavci 11     44
3. Venčeslav Rakuša   12. 9. 1960   Sitarovci 2      51
----------------------------------------------------------------
II. Volilna enota 2, ki obsega naselje Precetinci. Volita se dva člana sveta.
Za volitve članov Sveta KS Radoslavci je bilo v tej volilni enoti oddanih 78 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, ni bilo neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek   Datum rojstva   Naslov       Število
                   st. preb.      Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Edvard Nemec   27. 9. 1945    Precetinci 34      54
2. Emil Petek    18. 3. 1949    Precetinci 31/a     73
----------------------------------------------------------------
III. Volilna enota 3, ki obsega naselje Godemarci. Volita se dva člana sveta.
Za volitve članov Sveta KS Radoslavci je bilo v tej volilni enoti oddanih 40 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, sta bili 2 neveljavni glasovnici.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva  Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Miroslav Ferenček  12. 7. 1956   Godemarci 33     22
2. Franc Vaupotič    17. 10. 1976  Godemarci 45     37
----------------------------------------------------------------
KRAJEVNA SKUPNOST STARA CESTA
Za volitve članov Sveta KS Stara cesta je bilo vpisanih v volilne imenike 510 volivcev. Glasovalo je 220 volivcev oziroma 43,14%. Oddanih je bilo 220 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 5 neveljavnih glasovnic.
Svet krajevne skupnosti Stara cesta šteje devet članov sveta. Za območje krajevne skupnosti so oblikovane tri volilne enote.
I. Volilna enota 1, ki obsega naselje Desnjak. Volijo se trije člani sveta.
Za volitve članov Sveta KS Stara cesta so bile v tej volilni enoti oddane 38 glasovnice.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, ni bilo neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva   Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Janez Plohl    20. 1. 1935    Desnjak 54      20
2. Marija Pajek    30. 1. 1944    Desnjak 30      20
3. Jožef Pintarič   24. 9. 1961    Desnjak 41      28
----------------------------------------------------------------
II. Volilna enota 2, ki obsega naselje Mekotnjak. Volijo se trije člani sveta.
Za volitve članov Sveta KS Stara cesta je bilo v tej volilni enoti oddanih 80 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bila 1 neveljavna glasovnica.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva  Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Jožef Kramer    7. 2. 1951   Mekotnjak 2      62
2. Miran Voršič    27. 6. 1960   Mekotnjak 21      35
3. Slavko Vunderl   4. 6. 1966   Mekotnjak 7      36
4. Marjan Govedič   19. 5. 1962   Mekotnjak 36/a     50
5. Vladimir Kramer1.  7. 1964     Mekotnjak 3      33
----------------------------------------------------------------
III. Volilna enota 3, ki obsega naselje Stara cesta. Volijo se trije člani sveta.
Za volitve članov Sveta KS Stara cesta je bilo v tej volilni enoti oddanih 102 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, so bile 4 neveljavne glasovnice.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva  Naslov       Število
                   st. preb.      Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Marijan Jelen   10. 5. 1960   Stara cesta 22/a    78
2. Marjan Vrabelj   18. 7. 1957   Stara cesta 75/a    57
3. Jožef Bratušek   15. 3. 1957   Stara cesta 70     60
4. Stanislav Kozar  2. 6. 1955   Stara cesta 58     22
5. Smiljan Žnidarič  29. 6. 1968   Stara cesta 12     27
6. Viktor Novak    2. 2. 1957   Stara cesta 1/b     33
----------------------------------------------------------------
KRAJEVNA SKUPNOST STROČJA VAS
Za volitve članov Sveta KS Stročja vas je bilo vpisanih v volilne imenike 1366 volivcev. Glasovalo je 479 volivcev oziroma 35,07%. Oddanih je bilo 479 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 27 neveljavnih glasovnic.
Svet krajevne skupnosti Stročja vas šteje devet članov sveta. Za območje krajevne skupnosti je oblikovanih sedem volilnih enot.
I. Volilna enota 1, ki obsega naselje Globoka. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Stročja vas je bilo v tej volilni enoti oddanih 45 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, ni bilo neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek      Datum rojstva  Naslov     Število
                     st. preb.    Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Franjo Deutschbauer  20. 1. 1934   Globoka 5      17
2. Jožef Mihorič     1. 3. 1960   Globoka 1      28
----------------------------------------------------------------
II. Volilna enota 2, ki obsega naselje Nunska Graba. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Stročja vas je bilo v tej volilni enoti oddanih 85 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 11 neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva  Naslov       Število
                   st. preb.      Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Fredi Markovič   16. 10. 1970  Nunska graba 35     74
----------------------------------------------------------------
III. Volilna enota 3, ki obsega naselje Presika. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Stročja vas je bilo v tej volilni enoti oddanih 51 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bila 1 neveljavna glasovnica.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva   Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Dušan Kosi    13. 12. 1957   Presika 8       40
2. Franc Makoter   5. 2. 1947    Presika 22/a      10
----------------------------------------------------------------
IV. Volilna enota 4, ki obsega naselje Pristava. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Stročja vas je bilo v tej volilni enoti oddanih 75 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 6 neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva  Naslov       Število
                   st. preb.      Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Irena Križanič   3. 3. 1969   Pristava 23       69
----------------------------------------------------------------
V. Volilna enota 5, ki obsega naselje Podgradje. Volita se dva člana sveta.
Za volitve članov Sveta KS Stročja vas je bilo v tej volilni enoti oddanih 68 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, sta bili 2 neveljavni glasovnici.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva  Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Vladimir Šiftar   11. 7. 1949   Podgradje 17     36
2. Stanislav Rakuša   20. 8. 1950   Podgradje 9/f     45
----------------------------------------------------------------
VI. Volilna enota 6, ki obsega naselje Rinčetova graba. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Stročja vas je bilo v tej volilni enoti oddanih 32 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, so bile 4 neveljavne glasovnice.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva Naslov       Število
                   st. preb.      Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Brigita Halabarec 5. 7. 1966   Rinčetova graba 17    28
----------------------------------------------------------------
VII. Volilna enota 7, ki obsega naselje Stročja vas. Volita se dva člana sveta.
Za volitve članov Sveta KS Stročja vas je bilo v tej volilni enoti oddanih 123 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, so bile 3 neveljavne glasovnice.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva  Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Frančiška Vidovič  24. 11. 1938  Stročja vas 21/a    25
2. Boris Lebar     26. 3. 1953   Stročja vas 3/d    76
3. Vladimir Križanič  20. 4. 1949   Stročja vas 39/a    60
4. Janez Brumen    8. 12. 1958   Stročja vas 16/    25
5. Srečko Lorbek    8. 4. 1953   Stročja vas 28     19
6. Marko Sever     5. 9. 1973   Stročja vas 5     10
----------------------------------------------------------------
KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNE DVERI
Svet krajevne skupnosti Železne Dveri šteje devet članov sveta. Za območje krajevne skupnosti je oblikovanih devet volilnih enot.
Za volitve članov Sveta KS Železne Dveri je bilo vpisanih v volilne imenike 854 volivcev. Glasovalo je 281 volivcev oziroma 32,90%. Oddanih je bilo 281 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 27 neveljavnih glasovnic.
I. Volilna enota 1, ki obsega naselje Cuber. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Železne Dveri je bilo v tej volilni enoti oddanih 35 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, ni bilo neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva   Naslov     Število
                     st. preb.    Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Dragica Habjanič   20. 9. 1955    Cuber 13      13
2. Janez Slokan     10. 9. 1942    Cuber 19      22
----------------------------------------------------------------
II. Volilna enota 2, ki obsega naselje Gresovščak. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Železne Dveri je bilo v tej volilni enoti oddanih 29 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bila 1 neveljavna glasovnica.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva   Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Martin Stajnko   24. 10. 1936   Gresovščak 11     28
----------------------------------------------------------------
III. Volilna enota 3, ki obsega naselje Ilovci. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Železne Dveri je bilo v tej volilni enoti oddanih 27 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, sta bili 2 neveljavni glasovnici.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek   Datum rojstva   Naslov       Število
                   st. preb.      Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Alojz Šut    6. 3. 1950    Ilovci 21        25
----------------------------------------------------------------
IV. Volilna enota 4, ki obsega naselje Jeruzalem. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Železne Dveri je bilo v tej volilni enoti oddanih 19 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 8 neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva   Naslov     Število
                     st. preb.    Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Miroslav Štrman   6. 4. 1962    Jeruzalem 10     11
----------------------------------------------------------------
V. Volilna enota 5, ki obsega naselje Plešivica. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Železne Dveri je bilo v tej volilni enoti oddanih 28 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, sta bili 2 neveljavni glasovnici.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek   Datum rojstva   Naslov       Število
                   st. preb.      Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Vekoslav Šut   9. 5. 1951    Plešivica 31      26
----------------------------------------------------------------
VI. Volilna enota 6, ki obsega naselje Radomerje. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Železne Dveri je bilo v tej volilni enoti oddanih 56 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, ni bilo neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva   Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Marijan Pihlar   3. 11. 1952    Radomerje 1/e     40
2. Zdenko Novak    23. 4. 1951    Radomerje 14/g    16
----------------------------------------------------------------
VII. Volilna enota 7, ki obsega naselje Radomerščak. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Železne Dveri je bilo v tej volilni enoti oddanih 32 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 5 neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva  Naslov      Število
                    st. preb.     Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Marjan Lipovec   6. 10. 1958   Radomerščak 40/a    27
----------------------------------------------------------------
VIII. Volilna enota 8, ki obsega naselje Slamnjak. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Železne Dveri je bilo v tej volilni enoti oddanih 47 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, je bilo 9 neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek   Datum rojstva   Naslov       Število
                   st. preb.      Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Ivo Rajh     8. 3. 1934    Slamnjak 8       38
----------------------------------------------------------------
IX. Volilna enota 9, ki obsega naselje Železne Dveri. Voli se en član sveta.
Za volitve članov Sveta KS Železne Dveri je bilo v tej volilni enoti oddanih 8 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli v posamezni volilni enoti, ni bilo neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek   Datum rojstva  Naslov        Število
                  st. preb.       Glasov
----------------------------------------------------------------
1. Milan Belec   2. 9. 1952   Železne Dveri 9       8
----------------------------------------------------------------
III
1. Volilna komisija Občine Ljutomer je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so za člane Sveta krajevne skupnosti Cezanjevci izvoljeni:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva  Naslov stalnega bivališča
----------------------------------------------------------------
1. Franc Novak    15. 9. 1943   Cezanjevci 14, Ljutomer
2. Klaus Pušenjak   13. 1. 1971   Cezanjevci 17 a, Ljutomer
3. Bojan Vunderl   18. 10. 1958  Cezanjevci 10 a, Ljutomer
4. Marjan Zadravec  29. 9. 1966   Branoslavci 1, Ljutomer
5. Andrej Trstenjak  23. 7. 1969   Branoslavci 21 B, Ljutomer
6. Franc Slokan    15. 9. 1953   Vogričevci 24, Ljutomer
7. Jožef Lepoša    19. 3. 1954   Vogričevci 23, Ljutomer
8. Zdenko Vogrinec  17. 5. 1953   Zg. Kamenščak 7, Ljutomer
9. Alojz Tarča    18. 5. 1965   Vidanovci 12, Ljutomer
----------------------------------------------------------------
2. Volilna komisija Občine Ljutomer je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so za člane Sveta krajevne skupnosti Cven izvoljeni:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva   Naslov stalnega bivališča
----------------------------------------------------------------
1. Anton Heric    31. 12. 1940   Cven 102 b , Ljutomer
2. Franc Mlinarič  5. 4. 1945    Cven 76, Ljutomer
3. Branko Smodiš   1. 9. 1965    Cven 77c, Ljutomer
4. Joško Pal     23. 11. 1953   Mota 47 a, Ljutomer
5. Jožef Peterka   9. 7. 1956    Mota 15, Ljutomer
6. Simon Smodiš   30. 12. 1970   Krapje 7, Veržej
7. Franc Slavič   28. 9. 1961    Krapje 57 a, Veržej
----------------------------------------------------------------
3. Volilna komisija Občine Ljutomer je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so za člane Sveta krajevne skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava izvoljeni:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva  Naslov stalnega bivališča
----------------------------------------------------------------
1. Sonja Filipič   5. 3. 1951    Krištanci 1a, Križevci
2. Jerica Roškar   1. 3. 1969    Krištanci 13, Križevci
3. Alojz Karba    21. 9. 1955   Krištanci 4, Križevci
4. Venčeslav Ostrc  6. 9. 1949    Šalinci 18, Križevci
5. Milan Slavič    2. 8. 1944    Šalinci 21, Križevci
6. Slavica Sunčič   12. 6. 1950   Šalinci 36, Križevci
7. Gabrijela Taljan  11. 3. 1968   Grlava 22a, Križevci
8. Anton Cof     21. 11. 1938   Grlava 1a, Križevci
9. Anton Krajnc    31. 1. 1969   Grlava 26, Križevci
----------------------------------------------------------------
4. Volilna komisija Občine Ljutomer je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so za člane Sveta krajevne skupnosti Ljutomer izvoljeni:
----------------------------------------------------------------------
Ime in priimek      Datum rojstva  Naslov stalnega bivališča
----------------------------------------------------------------------
1. Srečko Tratnik    17. 12. 1964  Zacherlova 12, Ljutomer
2. Daniel Zelko     18. 6. 1965   Frana Kovačiča 18, Ljutomer
3. Franc Makoter     15. 12. 1948  Ante Trstenjaka 17, Ljutomer
4. Marija Gaberc     10. 11. 1955  Prešernova 27, Ljutomer
5. Aleksander Vogrinec  24. 4. 1973   Viktorja Kukovca 10, Ljutomer
6. Anton Stajnko     28. 10. 1942  Kidričeva 23, Ljutomer
7. Gregor Žižek     15. 1. 1973   Sp. Kamenščak 9a, Ljutomer
8. Franc Štih      20. 2. 1948   Noršinci 3, Ljutomer
9. Franc Jureš      2. 11. 1957   Babinci 28, Ljutomer
----------------------------------------------------------------------
5. Volilna komisija Občine Ljutomer je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so za člane Sveta krajevne skupnosti Mala Nedelja izvoljeni:
---------------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva  Naslov stalnega bivališča
---------------------------------------------------------------------
1. Franc Majcen     25. 11. 1944   Drakovci 42, Mala Nedelja
2. Oton Gašparič    15. 2. 1965   Moravci 47a, Mala Nedelja
3. Stanislav Sobočan  12. 10. 1969   Bučkovci 59, Mala Nedelja,
4. Izidor Slekovec   15. 1. 1941   Mala Nedelja 22, Mala Nedelja
5. Janez Matjašič    1. 8. 1940    Mala Nedelja 6, Mala Nedelja
6. Silvester Perko   26. 12. 1952   Drakovci 63, Mala Nedelja
7. Viljem Vajda     30. 5. 1942   Kuršinci 60, Mala Nedelja
8. Mirko Karba     2. 7. 1943    Kuršinci 21a, Mala Nedelja
9. Milan Murkovič    24. 4. 1965   Bodislavci 19, Mala Nedelja
---------------------------------------------------------------------
6. Volilna komisija Občine Ljutomer je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so za člane Sveta krajevne skupnosti Radoslavci izvoljeni:
----------------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva   Naslov stalnega bivališča
----------------------------------------------------------------------
1. Janez Rudolf    20. 12. 1948   Radoslavci 45, Mala Nedelja
2. Mirko Hanžel    15. 3. 1963    Radoslavci 11, Mala Nedelja
3. Venčeslav Rakuša  12. 9. 1960    Sitarovci 2, Mala Nedelja
4. Edvard Nemec    27. 9. 1945    Precetinci 34, Mala Nedelja
5. Emil Petek     18. 3. 1949    Precetinci 31/a, Mala Nedelja
----------------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva   Naslov stalnega bivališča
----------------------------------------------------------------------
6. Miroslav Ferenček  12. 7. 1956    Godemarci 33, Mala Nedelja
7. Franc Vaupotič   17. 10. 1976   Godemarci 45, Mala Nedelja
----------------------------------------------------------------------
7. Volilna komisija Občine Ljutomer je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so za člane Sveta krajevne skupnosti Stara cesta izvoljeni:
----------------------------------------------------------------
Ime in priimek    Datum rojstva  Naslov stalnega bivališča
----------------------------------------------------------------
1. Janez Plohl    20. 1. 1935   Desnjak 54, Ljutomer
2. Marija Pajek   30. 1. 1944   Desnjak 30, Ljutomer
3. Jožef Pintarič  24. 9. 1961   Desnjak 41, Ljutomer
4. Jožef Kramer   7. 2. 1951    Mekotnjak 2, Ljutomer
5. Slavko Vunderl  4. 6. 1966    Mekotnjak 7, Ljutomer
6. Marjan Govedič  19. 5. 1962   Mekotnjak 36/a, Ljutomer
7. Marijan Jelen   10. 5. 1960   Stara cesta 22/a, Ljutomer
8. Marjan Vrabelj  18. 7. 1957   Stara cesta 75/a, Ljutomer
9. Jožef Bratušek  15. 3. 1957   Stara cesta 70, Ljutomer
----------------------------------------------------------------
8. Volilna komisija Občine Ljutomer je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so za člane Sveta krajevne skupnosti Stročja vas izvoljeni:
---------------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva   Naslov stalnega bivališča
---------------------------------------------------------------------
1. Jožef Mihorič   1. 3. 1960     Globoka 1, Ljutomer
2. Fredi Markovič   16. 10. 1970   Nunska graba 35, Ljutomer
3. Dušan Kosi     13. 12. 1957   Presika 8, Ljutomer
4. Irena Križanič   3. 3. 1969    Pristava 23, Ljutomer
5. Vladimir Šiftar   11. 7. 1949    Podgradje 17, Ljutomer
6. Stanislav Rakuša  20. 8. 1950    Podgradje 9/f, Ljutomer
7. Brigita Halabarec  5. 7. 1966    Rinčetova graba 17, Ljutomer
8. Boris Lebar     26. 3. 1953    Stročja vas 3/d, Ljutomer
9. Vladimir Križanič  20. 4. 1949    Stročja vas 39/a, Ljutomer
---------------------------------------------------------------------
9. Volilna komisija Občine Ljutomer je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so za člane Sveta krajevne skupnosti Železne Dveri izvoljeni:
----------------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Datum rojstva   Naslov stalnega bivališča
----------------------------------------------------------------------
1. Janez Slokan    10. 9. 1942    Cuber 19, Ljutomer
2. Martin Stajnko   24. 10. 1936   Gresovščak 11, Ljutomer
3. Alojz Šut      6. 3. 1950    Ilovci 21, Miklavž pri Ormožu
4. Miroslav Štrman   6. 4. 1962    Jeruzalem 10, Ivanjkovci
5. Vekoslav Šut    9. 5. 1951    Plešivica 31, Ivanjkovci
6. Marijan Pihlar   3. 11. 1952    Radomerje 1/e, Ljutomer
7. Marjan Lipovec   6. 10. 1958    Radomerščak 40/a, Ljutomer
8. Ivo Rajh      8. 3. 1934    Slamnjak 8, Ljutomer
9. Milan Belec     2. 9. 1952    Železne Dveri 9, Ljutomer
----------------------------------------------------------------------
Št. 006-08-7/00
Ljutomer, dne 21. februarja 2000.
Predsednik
Volilne komisije občine Ljutomer
Oton Nemec, univ. dipl. prav. l. r.
Člani in njihovi namestniki:
Marja Dolamič l. r.
Zdenka Štampar l. r.
Ivan Šumak l. r.
Valentin Odar l. r.
Roman Markrab l. r.

AAA Zlata odličnost