Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2000 z dne 3. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2000 z dne 3. 3. 2000

Kazalo

879. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 1999, stran 2650.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 24. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 1999
1. člen
Besedilo 3. člena odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 1999 (Uradni list RS, št. 65/99) se nadomesti z novim, ki glasi:
Proračun Občine Braslovče za leto 1999 znaša 315,117.448 SIT, in sicer v bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodki 315,117.448 SIT,
– odhodki 259,116.228 SIT.
Razlika med prihodki in odhodki v znesku 56,001.220 SIT se vključi v proračun prihodkov za leto 2000.
Pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev sta zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov ter računov finančnih naložb in terjatev, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/01/2000
Braslovče, dne 24. februarja 2000.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

AAA Zlata odličnost